A pénzforgalmi intézmény fogalmát honosítja meg a magyar jogrendben a hitelintézeti törvényt módosító, hétfőn megszavazott új jogszabály.

A pénzforgalmi intézmény – egyebek mellett – számlák közti pénzátvezetést és készpénzátutalást végezhet.

A hitelintézeti törvényt a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásról szóló, 2007-ben született uniós irányelv miatt is módosítani kellett, így kézenfekvő volt az új pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi intézmény bevétele is a törvénybe.

A pénzforgalmi intézmény által végezhető pénzforgalmi szolgáltatásokat a törvény melléklete definiálja. Első helyen áll a pénzügyi számla vezetése, és az erre történő befizetés fogadása. Második a számláról történő kifizetés, majd a számlák közti pénzmozgatás következik. Szerepel még a listán a pénzmozgások hitelkeretből történő teljesítése, készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, és a készpénzátutalás is.

A pénzforgalmi intézmény – kiegészítő tevékenységként – végezhet még pénzváltást, adhat biztosítást a fizetési műveletekre, és tárolhatja, feldolgozhatja a tevékenysége során keletkezett adatokat.

A törvény megengedi azt is, hogy a pénzforgalmi intézmény az ügyfele számára – szigorú feltételek között – hitelt nyújtson. Csak a saját pénzeszközeiből, és csak az általa teljesített fizetési művelet teljesítéséhez adhat hitelt. A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap lehet, és a pénzforgalmi intézmény szavatoló tőkéjének el kell érnie a törvényben meghatározott mértéket, ha alatta van, akkor nem hitelezhet.

A pénzforgalmi intézmény részvénytársaságként, kft-ként, szövetkezetként, vagy az unió másik tagállamában székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény fióktelepeként működhet.

A pénzforgalmi intézménynek legalább 37,5 millió forint induló tőkével kell rendelkeznie. Ha csak készpénz átutalást végez, akkor elegendő 6 millió forint induló tőke, viszont ha elektronikusan teljesíti a fizetési műveleteket, akkor legalább 15 millió forint induló tőkével teheti azt.

A törvény tartalmazza valamennyi pénzügyi intézmény induló tőke követelményét is. Ez banknál 2 milliárd, takarékszövetkezetnél 250 millió, pénzügyi vállalkozásnál 50 millió forint. A fióktelepeknél induló tőke alatt a dotációs tőkét kell érteni, amelynek az általános összege 2 milliárd forint, de törvény ettől eltérő összeget is megállapíthat.

A törvény november 1-én lép hatályba.