Július 1-jétől vezeti be legújabb szolgáltatását az APEH. Az adóhatóság a már működő általános telefonos tájékoztató rendszere mellé egy új, a telefonon keresztüli ügyintézést is lehetővé tevő Contact Center szolgáltatást indít.

A helyi tarifával hívható kékszámon, a 0640/20-21-22 -es telefonon keresztül érdeklődhetnek az ügyfél és intézheti például az egyedi nyilvántartással kapcsolatos ügyeikt, folyószámlájával kapcsolatos kérdéseit, az illetékügyeket, de még a bevallásaival (szja, áfa, társasági adó, járulék, megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bevallások, egyéb) kapcsolatos ügyeit is. Tájékoztatást kaphat a magánnyugdíj-pénztári adatokról, az ellenőrzésekről is, de meggyőződhet az EU-s adószámok érvényességéről is.

Az APEH legújabb szolgáltatását 1500 IP készülékkel indítja, amelyből egyidejűleg 1200 beszélgetés folytatható. A kékszám elérhető mindhárom mobilhálózatról és vezetékes vonalról is. A telefonos ügyintézés biztonságát személyes azonosító kód, ügyfél azonosító szám használata biztosítja, amelyet az első bejelentkezéskor képez meg az APEH az ügyfél részére.

Az ügyfél azonosító szám az APEH által véletlenszerűen képzett 8 jegyű szám, mely a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben a hívó fél beazonosítását szolgálja, és az ügyfél által (választása szerint) papíralapon, de az APEH honlapján elérhető, majd onnan kinyomtatott, aláírt, vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan beküldött kérelmére képezzük meg. A kérelem nyomtatvány száma: 09UK30, mely július 1-jétől érhető el az adóhatóság internetes honlapján (www.apeh.hu).

Az ügyfél a kérelmének feldolgozását követően kap értesítést az azonosító számról és annak alkalmazhatósági időtartamáról. Az ügyfél azonosító számot ún. „zsebes borítékban”, tehát az általánosan elfogadott módszerek legbiztonságosabbikával küldi ki az adóhatóság, ajánlott küldeményként. Mint minden azonosító kód, ez is bizalmasan kezelendő, óvni kell attól, hogy illetéktelen személy tudomására jusson. Ha ilyen történne, az adóhatóság lehetőséget biztosít az ügyfél azonosító szám telefonon történő letiltására.

A telefonos ügyintézést hétfőtől csütörtökig munkanapokon 8.30-tól 16 óráig, a pénteki munkarend szerinti munkanapokon 8.30-tól 13.30-ig lehet igénybe venni.

Az ügyintézővel folytatott telefonbeszélgetést az adóhatóság rögzíti és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időtartamig tárolja. Minden rögzített beszélgetés automatikusan képzett iktatószámot kap, melyet a 09UK30 nyomtatványon ügyfél által közölt sms „címre”, e-mail-címre elküldünk, vagy a beszélgetés végén egy géphang bemondja. Munkaidőn kívül lehetővé tesszük a beszélgetés rögzítését követő 30 napig az automatikus visszahallgatást.