Az új parlamenti ciklussal kezdődően számos újítást vezetnek be az Európai Parlamentben. A változtatások célja az, hogy az EP munkavégzése, a képviselők és munkatársaik juttatásainak rendszere a polgárok számára érthetőbb és átláthatóbb legyen.

Bármely más parlamenthez hasonlóan, az Európai Parlament képviselőit is egy sor rendelkezés védi annak érdekében, hogy megbízatásukat szabadon, külső nyomásoktól mentesen gyakorolhassák. A képviselőket semmiféle utasítás nem köti, és kötött mandátumot sem fogadhatnak el. A képviselők szabadon betekinthetnek a parlament birtokában lévő valamennyi iratba, kérdéseket tehetnek fel az európai biztosoknak, és joguk van gyors, pontos választ kapni.

Mindezek a jogok – köztük a mentelmi jog – már régóta megilletik a képviselőket, ám egyes jogokat – így az információhoz való hozzáférés jogát – újólag megerősített az EP‑képviselők most hatályba lépő új statútuma.

Egységes fizetés az EP-képviselőknek

Az EP-képviselők statútumát 2005 júniusában hagyta jóvá a Parlament. Mostanáig az EP-képviselők a saját országuktól kapták a fizetésüket, és ott is adóztak. (A legtöbb országban az európai és az „otthoni” képviselők ugyanannyi fizetést kaptak. Magyarország a kivételek közé tartozik – a szerk.) Ez a képviselők között jelentős fizetéskülönbséghez vezetett. Az új uniós szabályozás értelmében 2009 júniusától az új EP-képviselők az Európai Parlamenttől kapják majd a fizetésüket – mindenki ugyanannyit.

A képviselői fizetés az Európai Bíróságon dolgozó bírók fizetésének a 38,5 százaléka lesz. Ez 2009-ben 7 665 eurót jelent. Az európai parlamenti képviselők az EU költségvetésébe fogják befizetni jövedelemadójukat, de a tagállamoknak megmarad az a lehetőségük, hogy legfeljebb a nemzeti kulcsok mértékéig ők is megadóztassák a fizetéseket.

A jogszabály szerint a tagállamok kérhetnek átmeneti felmentést az új előírások alól. Azoknak a jelenlegi EP-képviselőknek, akiket újraválasztanak, szintén lehetőségük lesz arra, hogy a most hatályos nemzeti jogszabályok alapján kapják a fizetésüket.

A költségtérítések nagyobb átláthatósága

Az új statútum megváltoztatja az európai parlamenti képviselők utazási költségtérítésének módját is. A mostani, átalányjellegű térítés helyett a ténylegesen felmerülő, igazolt költségeket fogják figyelembe venni. Az EP-képviselők közös, uniós nyugdíjrendszerbe fognak tartozni.

Az asszisztensek fizetésének új szabályai

Változnak az EP-képviselők munkatársainak foglalkoztatását érintő szabályok is. Az európai parlamenti képviselők a parlamenti asszisztenciára kapott keretösszeg legfeljebb negyedét fordíthatják majd tanulmányok megrendelésére, illetve egyéb tanácsadói munkára.

2009 júniusától a tagállamokban dolgozó asszisztensek szerződéseit hitelesített kifizető ügynökségek fogják kezelni. A Brüsszelben, illetve Strasbourgban dolgozó munkatársakra pedig az európai köztisztviselőkéhez hasonló szociális és fizetési rendszer lesz érvényes. A képviselők továbbra is teljesen szabadon választhatják meg asszisztenseiket, a rájuk bízott feladatokat és a munkaszerződések időtartamát.

Az EP arról is döntött, hogy az európai parlamenti képviselők nem alkalmazhatják asszisztensként közeli családtagjaikat.