Új, gyorsabb és olcsóbb eljárást vezetne be a védjegy-tulajdonosok segítésére az ICANN. A Uniform Rapid Suspension System (egységes gyors felfüggesztési rendszer) valamennyi felsőszintű domain esetén alkalmazható lenne – olvasható a domainabc.hu oldalon.

Az URS célja, hogy költséghatékony és korszerű eljárást biztosítson a márkatulajdonosoknak a védjegyek megóvására, és ezáltal az internetes fogyasztóvédelmet is előmozdítsa. Mivel egyszerűsített eljárásról van szó, kérdéses esetekben, amikor nem egyértelmű, kit illet a használati jog, vagy versenytársaik vitáiban nem alkalmaznák. Csak olyankor, amikor egyértelmű a védjegy sérelem.

200 dollár befizetése ellenében a márkatulajdonos panaszt nyújthat be az általa kifogásolt domain használat ellen (egyszerre akár 25 domaint felsorolhat). Ilyenkor a domaint „fagyasztják” – vagyis a weboldal elérhető marad, de a webcím eladására, átadására nincs lehetőség. A használót értesítik, akinek 14 napja van, hogy reagáljon a vádakra. A válasza és az eredeti panasz ezek után egy vizsgálóbiztoshoz kerül, aki ugyanazt a három alapkérdést ellenőrzi, mint a jelenleg alkalmazott UDRP eljárás során.

Ha a panasz megalapozottnak bizonyul, akkor a domaint zároltan tartják a regisztrációs időszak végéig – törlésre, vagy a panaszosnak való átadásra azonban nincs mód.

A tervek szerint mindkét fél fellebbezhetne a döntés ellen. Ha a panaszt elutasítják, a panasztevő kezdeményezhet egy új eljárást az UDRP szerint, vagy egy bíróságon. Ha a panaszt elfogadják, a bejegyeztető ismételt megfontolást kérhet egy „URS ombudsmantól” a döntés önkényes volta vagy pl. elfogultság miatt.

Egy gyakorlati példa: Ha pl.az „XYZW Márka” egy számítógépgyártót jelöl és az xyzwmarka.com oldalon valaki más klikkelős reklámokat publikál, akkor a webhelyet zárolják. Ellenben ha egy xyzwmarka-computers.com oldalon „XYZW Márka” számítógépeket árulnak, a keresetet az URS szerint elutasítják.

UDRP – a jelenlegi eljárás

A domain nevek és a védjegyek közötti viták kezelésére szolgáló egységes vitarendezési eljárást, az UDRP-t, az ICANN 1999 végén vezette be. Az UDRP hatásköre a .com, .net, .org, .biz, .info és .name általános felső szintű domainekre terjed ki, valamint azon országkódok felső szintű domainjeire, amelyek önkéntes alapon vállalták az eljárás alkalmazását.

Az UDRP rendelkezései szerint a panasztevőnek három együttes tényt kell bizonyítania. Első feltétel, hogy a kifogásolt domain névnek azonosnak vagy megtévesztően hasonlónak kell lennie a panasztevő védjegyével. Másodszorra, a panasztevőnek bizonyítania kell, hogy a másik félnek nincs semmilyen joga vagy jogos érdeke az érintett domainnel kapcsolatban. Végül feltétel annak bizonyítása is, hogy a domaint rosszhiszeműen regisztrálták és használták.