„Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2008-2009” címmel megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványa, amely a szellemitulajdon-védelem időszerű stratégiai irányaira, a szakmai előtt álló legújabb kihívásokra, valamint a legfontosabb szabályozási kérdésekre kívánja irányítani a gazdasági és politikai döntéshozók figyelmét.

A szellemitulajdon-védelem stratégiai kérdéseivel foglalkozó első fejezet részletesen bemutatja az iparjogvédelmi jogalkotás terén mérföldkőnek tekinthető, legfrissebb törvénymódosításokat.

Megismerkedhetünk a Kormány által elfogadott Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiával, továbbá áttekintést kapunk az OECD magyar innovációs rendszerről készített országjelentésének szellemitulajdon-védelmi vonatkozásairól.

A kötet második fejezete a fontos versenyeszközként funkcionáló védjegyoltalom aktuális hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseit tárgyalja. Áttekintést kaphatunk a hazai védjegyrendszerben az elmúlt években végbemenő nagy jelentőségű változások eddigi tapasztalatairól, a közösségi és a nemzeti védjegyrendszerek közötti együttműködésről, valamint megismerkedhetünk a nemzetközi védjegyek lajstromozásáról szóló, ún. madridi rendszer reformjának jogi aspektusaival.

A kötet harmadik fejezete a szellemitulajdon-védelmi szolgáltatások, valamint a szerzői jog aktuális kérdéseit tárgyalja. Jól hasznosítható összefoglalást kapunk az Európai Unió tagországainak nemzeti innovációs struktúrájáról, továbbá a szellemitulajdon-védelmi szolgáltatások sokszínű kínálatáról. A kiadvány megismertet az árva művek felhasználásának engedélyezési eljárásával, továbbá arra keresi a választ, hogy a klasszikus szerzői jog vajon mennyire képes reflektálni az új társadalmi jelenségekre, technikai kihívásokra.

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács ezzel az újabb tanulmánykötettel hozzá kíván járulni a szellemitulajdon-védelmi szakmát érintő új kihívások hatékony kezeléséhez, új szabályozási javaslatok kimunkálásához és nem utolsósorban a szellemitulajdon-védelmi tudatosság további erősítéséhez.