Ismét új magyar ügyek érkeztek az Európai Közösségek Bírósága elé.

A Pannon Hőerőmű (T-352/08. sz. ügy), a Csepeli Áramtermelő (T-370/08. sz. ügy), az AES-Tisza Erőmű (T-468/08. sz. ügy) és a Budapesti Erőmű Zrt. (T-182/09) után a Dunamenti Erőmű Zrt. is keresetet indított az Elsőfokú Bíróság előtt a Bizottság ellen, a brüsszeli szervnek a hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások keretében nyújtott állami támogatásról szóló határozata miatt. A Bizottság e határozatában megállapította, hogy az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek és a hazai villamosenergia-termelők között kötött hosszú távú és garantált felvásárlási árat biztosító villamosenergia-vásárlási megállapodások a termelők javára a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatást tartalmaznak. A Bizottság ezért elrendelte, hogy Magyarország szüntesse meg az említett állami támogatás nyújtását, és hogy a jogtalanul kifizetett támogatást fizettesse vissza a termelőkkel. Az új ügy száma: T-179/09.

Emellett egy új előzetes döntéshozatali ügy is érkezett a Szombathelyi Városi Bíróságról a sértett jogállásáról szóló tanácsi határozat értelmezésével kapcsolatban. A magyar bíró a büntetőügyekben a sértett és az elkövető közötti közvetítés jogintézményének alkalmazása vonatkozásában tett fel kérdéseket az Európai Bíróságnak. Ezen ügy száma: C-205/09