A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) felszólítja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, hogy vizsgálja ki az áramszolgáltatók 5 milliárd forintos befizetését a krízisalapba – közölte Molnár Béla országgyűlési képviselő keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kiemelte: az szeretnék, ha a hatóság kérné fel a kormányt, hogy az áramszolgáltatók befizetését előíró döntését vonja vissza, a “túlfizetés miatti összegeket” pedig írják jóvá a fogyasztóknak. A krízisalapot a kormány június 24-i döntésével 5 milliárd forinttal gyakorlatilag úgy töltötte fel, hogy ezt az összeget a fogyasztóktól vonta el – mondta.

Az ellenzéki képviselő kijelentette, amennyiben a fogyasztóktól akárcsak 500 forintot is elvon a kormány, törvénytelen dolgot tesz, s ez társadalmilag nagyon veszélyes.

A Magyar Energia Hivatal még áprilisban kötelezett négy áramszolgáltatót arra, hogy összesen mintegy ötmilliárd forintot, fogyasztónként átlagosan 500 forintot térítsen vissza a felhasználóknak azért, mert – az egyes szolgáltatóknál eltérő mértékben – átlagosan 40 fillérrel magasabb árrést számoltak az előzetes, de pontatlan becslés alapján. A hivatal döntése szerint az 5 milliárd forint 60 százalékát közvetlenül a fogyasztóknak – a lakosságnak, a kisfogyasztóknak és a közintézményeknek – kellett volna visszafizetni, 40 százalékot pedig az úgynevezett védendő, illetve a szolgáltatásból kikapcsolt kisjövedelmű felhasználóknak. Ezt a döntést egy július 17-én hozott energiahivatali határozattal megváltoztatták, és arra kötelezték az Elműt, az Émászt, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t és a Démászt, hogy a fenti összeg 60 százalékát a krízisalapba fizessék be, 40 százalékát pedig a rászoruló lakosok villamosenergia-fogyasztását támogató alapítványok egyikébe, vagy közhasznú társadalmi szervezet számlájára utalják adományként. Az adományban ki kell kötni, hogy abból csak az adott áramszolgáltató szolgáltatási területén lévő áramfogyasztók kaphatnak támogatást. Az áramszolgáltatóknak július 31-ig kell befizetni ezeket az összegeket.

Molnár Béla szerint a döntés arról, hogy az 5 milliárd forintot mégsem az áram felhasználói kapják, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal ér fel, amelyet pedig törvény szankcionál.

Az áramszolgáltatók extraprofitja a lakossághoz kerül, csak az eddiginél sokkal célzottabban – mondta Szollár Domokos kormányszóvivő kedden.

Szollár Domokos elmondta: a Magyar Energia Hivatal határozatai alapján az áramszolgáltatók közérdekű kötelezettségvállalásként a 2008. évi extraprofitjuk 60 százalékát a Kríziskezelő Program számlájára fizetik be, 40 százalékát pedig – a rászoruló fogyasztókat támogató alapítványokon, vagy közhasznú szervezeteken keresztül – azok a családok kapják meg, amelyeknél egyébként kikapcsolnák a villanyt.

Erre egy törvénymódosítás ad lehetőséget az energiahivatal számára – közölte a szóvivő, hozzátéve:a módosítást tavasszal fogadta el az Országgyűlés.

A törvénymódosítással a szolgáltatók extraprofitjából származó összeg teljes egészében ugyanúgy a lakossághoz kerül, csak sokkal célzottabban, azokhoz a családokhoz, akik arra valóban rászorulnak – szögezte le Szollár Domokos.

A szóvivő szavai szerint amennyiben az áramszolgáltatók azt az összeget az összes fogyasztó számláján, azonos összegben írták volna jóvá, akkor ez összeg az egyes fogyasztók esetében nem érte volna el az 500 forintot sem.

Az energiahivatal határozatai egyébként nyilvánosan elérhetők a hivatal honlapján – tette még hozzá.

A kormány által június 17-én, egymilliárd forinttal létrehozott krízisalap egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerülő családoknak. A támogatás összege 20-50 ezer, kivételes esetekben 100 ezer forint.