A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások gyorsabb elterjedését hozhatja az az új szabályozás, amely egyebek között lehetővé teszi, hogy a 900 MHz-es frekvenciasávot gyorsabb, páneurópai szolgáltatások – így a mobil internetszolgáltatás – nyújtásához is igénybe vegyék, ugyanakkor biztosítja a GSM-szolgáltatások folyamatosságát.

A távközlésért felelős miniszterek hétfőn jóváhagyták azt a bizottsági javaslatot, melynek révén további spektrum szabadul fel a korszerűbb és gyorsabb mobilszolgáltatások számára. A döntés következtében a távközlési cégek az internet- és egyéb innovatív „3G” (mobiltelefonon bonyolítható) szolgáltatásokat (ezek közé tartozik például a mobiltelevízió vagy a zeneletöltés) olcsóbban tudják kínálni. Viviane Reding, az EU távközlési biztosa szerint a mostani reform megszüntet „számos, a gazdasági szereplőket sújtó megszorítást, így e szereplők a GSM-sávokban új technológiákat is alkalmazhatnak nagy sebességű mobil szélessávú szolgáltatások kifejlesztése céljából”. A Bizottság várakozásai szerint ez „üdvös lendületet” fog adni az európai vezeték nélküli gazdaság fejlődésének, és elősegíti majd a digitális Európa megvalósítását.

A Miniszterek Tanácsát megelőzően az Európai Parlament már májusban zöld utat adott a mobilszolgáltatásokhoz szükséges rádióspektrum használatára vonatkozó uniós jogszabály, az úgynevezett GSM-irányelv korszerűsítésének. Az 1987. évi direktíva értelmében a 900 MHz-es spektrumsáv egy részének használata a mobil távközlés globális rendszerén (Global System for Mobile, illetve eredetileg Groupe Spécial Mobile, rövidítve: GSM) alapuló hozzáférési technológiák, például a mobiltelefonok számára van fenntartva. Új, időszerűbb változatában az irányelv már lehetővé teszi, hogy a 900 MHz-es frekvenciasávot gyorsabb, páneurópai szolgáltatások – többek között a mobil internetszolgáltatás – nyújtásához is igénybe vegyék, ugyanakkor biztosítja a GSM-szolgáltatások folyamatosságát.

A Bizottság szerint amint a GSM-mel párhuzamosan történő alkalmazás technikai feltételei biztosítva lesznek, a 900 MHz-es sáv más rendszerek számára is rendelkezésre fog állni. Ez a lehetőség elsőként az UMTS-alapú szolgáltatások előtt nyílik meg, ugyanis ezekről már bebizonyosodott, hogy kompatibilisek a GSM-rendszerrel. Az új szabályozástól a Bizottság azt várja, hogy a szabályozásban megjelenő rugalmasság fokozni fogja a versenyt az európai távközlési piacon, és elő fogja mozdítani a – gazdasági fellendülés egyik mozgatórugóját képező – vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások gyorsabb és szélesebb körben való elterjedését.

A várakozások szerint a GSM-irányelv reformja akár 1,6 milliárd eurós megtakarítást is eredményezhet az ágazatban. A European Voice szerint az EU-ban nagyjából 500 millió mobil-előfizetés van, és ezek közül 92 millióan vesznek igénybe 3G-szolgáltatást. A testület azt ígéri: a fogyasztók ezentúl is problémamentesen használhatják majd mobiltelefonjaikat, ugyanakkor új technológiákat is felhasználhatnak a nagy sebességű szélessávú szolgáltatások igénybevételéhez.

Az aktualizált irányelvet szeptemberben írja alá az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának az elnöke, majd kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezzel egyidejűleg a Bizottság határozatot fogad el, amely ugyanazon a napon lép hatályba, mint az aktualizált irányelv, és amely meghatározza azokat a technikai intézkedéseket, amelyek az irányelvben foglaltakkal összhangban lehetővé teszik a GSM- (a második generációs telefonok) és az UTMS-rendszerek (a harmadik generációs telefonok, amelyek esetében a szokásos telefonszolgáltatások nagy sebességű széles sávú mobil internetszolgáltatással egészülnek ki) együttes alkalmazását a GSM-frekvenciák sávjában. Ez a határozat a rádióspektrumról szóló uniós határozatra fog épülni, amely a rádiófrekvenciákkal foglalkozó tagállami szakértőktől beérkező adatok alapján meghatározza a műszaki harmonizációra vonatkozó szabályok elfogadásának mechanizmusát.

A határozat arról is gondoskodni fog, hogy a későbbiekben kompatibilisnek bizonyuló további, nem GSM-alapú rendszerek alkalmazására vonatkozó műszaki paraméterek figyelembevétele érdekében módosításokat lehessen bevezetni. A nemzeti szakhatóságoknak ezt követően hat hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet átültessék és a határozatot végrehajtsák, biztosítva ezáltal, hogy a GSM-frekvenciasávok ténylegesen nyitva álljanak a harmadik generációs technológiák előtt.