A társasházakban lakó fogyasztók jelenleg csak a hosszadalmas és költséges bírósági úton érvényesíthetik jogaikat a társasház jogsértő határozata esetén is. Ennek megváltoztatását javasolja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

A társasházakban lakó fogyasztók százezreit érintő súlyos problémára hívta fel a jogalkotó figyelmét a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A Magyar Köztársaság Elnöke ugyanis megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényt. A Szövetség álláspontja szerint ez kiváló alkalom arra, hogy az Országgyűlés alaposan átgondolja a jogszabály módosításával kapcsolatos javaslatokat.

A hatályos társasházi törvény szerint a társasház lakói csak és kizárólag bírósági úton érvényesíthetik jogaikat akkor, ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár. Ez, mivel a bírósági eljárás meglehetősen költséges és időigényes, szinte hozzáférhetetlen az amúgy is súlyos gondokkal küszködő társasházi lakók számára.

Jó megoldást jelenthetne számukra az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testületek igénybevétele, amely azonban jelenleg lehetetlen a számukra. A hatályos fogyasztóvédelmi törvény alapján ugyanis a békéltető testületek nem járnak el társasházakkal kapcsolatos vitás ügyekben, mivel a társasházak nem minősülnek fogyasztónak.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ezért levélben kereste meg az Országgyűlés Elnökét, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot azzal a javaslattal, hogy a módosítani kívánt társasházi törvény adjon lehetőséget arra, hogy a társasházakat érintő vitás kérdésekben az érintettek a békéltető testületekhez fordulhassanak.

Az Országgyűlés elnöke levélben fejezte ki köszönetét a javaslatot illetően, amelyet továbbított az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának.