Az Európai Unió tagállamai figyelmen kívül hagyták saját jogi szakértőiknek azon javaslatát, mely szerint vonják be az Európai Parlament képviselőit az Egyesült Államokkal kötendő új banki adatok továbbításáról szóló megállapodás tárgyalásába.

A Tanács jogi szolgálatának bizalmas minősítésű jelentése szerint az EK-Szerződés 95. és 300. cikkei alapján az Európai Parlamentet társjogalkotóként be kellene vonni a döntés meghozatalába. A hétfőn ülésező külügyminiszterek azonban – a szerződés 38. és 24. cikkekre hivatkozva – kizárólagos jogot adtak a tagállamokat képviselő svéd elnökségnek a tárgyalások lefolytatásába.

Habár már előfordult máskor is, hogy a Tanács nem vette figyelembe a jogi szolgálat véleményét, egyes EP-képviselők éles kritikával illeték a döntést. Sophie in ‘t Veld liberális holland képviselő például elfogadhatatlannak tartja az EP-kirekesztését, szerinte ugyanis itt az ideje, hogy az EU ne csak a polgárairól osszon meg információkat, hanem a polgáraival is. A holland képviselő jelezte, hogy kész az ügyet az Európai Bíróság elé vinni.

A banki adatok továbbítására vonatkozó EU-USA megállapodás lehetőséget ad az Egyesült Államok kincstári tisztviselőinek, hogy a terroristatevékenységek felderítése érdekében betekinthessenek az európai banki tranzakciókba. Az Egyesült Államok hatóságai már eddig is betekinthettek az európai bankok nemzetközi átutalásokat bonyolító rendszerén, a Swift-rendszeren keresztül küldött adatokba, mivel az adatokat a belgiumi székhelyű cég amerikai számítógépein is rögzítették. Októbertől azonban a Swift az európai adatait elkülönítetten, hollandiai és svájci szervereken fogja csak tárolni.

A viszonosság elve alapján az európai kormányok is betekinthetnek majd az amerikai banki tranzakciókba.

Az egyeztetések már megkezdődtek az EU és az USA között, hogy még október előtt létrejöhessen az új, ideiglenes megállapodás, amely 12 hónapra szólna. A végleges megállapodást csak a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után kötnék meg, amikor már egyértelműen együttdöntési eljárásban, azaz az EP bevonásával kell dönteni.