2009. július 1-től kiviteli eljárások kapcsán bevezetésre került a keresési eljárás, melyről a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 796da. cikke tartalmaz rendelkezéseket.

A keresési eljárásról szóló cikk (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az exportőr vagy nyilatkozattevő – azon időpont és vámhivatal megjelölésével, amikor és ahol az áru a Közösség vámterületét elhagyta – tájékoztathatja a kiviteli vámhivatalt arról, hogy az áru a Közösség vámterületét elhagyta, és kérheti a kiviteli vámhivatalt az áru kilépésének igazolására.

A kiviteli vámhivatal részére megküldött kérelem alapján a kiviteli vámhivatal megkeresi a kiléptető vámhivatalt, amely megkeresésre a kiléptető vámhivatal köteles 10 napon belül válaszolni.

Amennyiben a kiléptető vámhivatal igazolja a kilépést, erről a kiviteli vámhivatal elektronikus úton tájékoztatja az exportőrt/nyilatkozattevőt.

Amennyiben a kiléptető vámhivatal 10 napon belül nem igazolja vissza az áru kiléptetését, akkor erről a kiviteli vámhivatal értesíti a nyilatkozattevőt vagy az exportőrt. A nyilatkozattevő vagy az exportőr ekkor bizonyítékot szolgáltathat a kilépés megtörténtéről, mely alapján a kiviteli vámhivatal saját maga igazolja a kilépést.

Fontos tehát kiemelni, hogy a kiléptetés utólagos igazolására nem a kiléptető vámhivatal jogosult, a kiléptető szerepkörben eljáró vámhivatalok az ilyen jellegű kérelmeket nem fogják teljesíteni.

A keresési eljárásról, illetve a kiléptetés igazolásáról további rendelkezések a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 25.) VPOP utasításban is elérhetőek.