A Ctv. 2009. szeptember 1-jétől hatályba lépő új rendelkezése szerint a cégjegyzék tartalmazza a vezető tisztségviselő adóazonosító jelét (adószámát).

Ezen új rendelkezés máris értelmezési és gyakorlati problémákat vetett fel, melyek tisztázása és kezelése érdekében dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke levélben fordult Kenesei Judithoz, a Fővárosi Bíróság kollégium-vezető helyetteséhez. A levél szövege letölthető a Budapesti Ügyvédi Kamara hivatalos honlapjáról

Kenesei Judit, a Fővárosi Bíróság kollégiumvezető-helyettese telefonon tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát a Fővárosi Cégbíróság által kialakított gyakorlatról. Eszerint a cégbíróság

  • csupán a magyar vezető tisztégviselők esetén kéri az adószám feltüntetését;
  • külföldi személy esetében, amennyiben van a külföldi személynek magyar adószáma, úgy azt kell jelezni, ha azonban nem rendelkezik magyar adószámmal, akkor a külföldi adószámot kell feltüntetni, amelyhez nem kell hozzácsatolni az azt igazoló dokumentumot;
  • amennyiben a külföldi személynek sem magyar, sem pedig külföldi adószáma nincs, úgy erről a tényről nyilatkoznia kell.

Figyelem: ez csak a fővárosi gyakorlat, más megyei bíróságoktól ilyen információt a Budapesti Ügyvédi Kamara nem kapott. A BÜK – a Magyar Ügyvédi Kamarán keresztül – hamarosan szabályozási javaslattal keresi meg az igazságügyi tárcát.