Rend és Biztonság névvel tíz pontból álló közbiztonsági programot hirdetett meg Bajnai Gordon miniszterelnök ma a Rendőrtiszti Főiskola tanévnyitóján.

Az átfogó intézkedéssorozat nyomán többek között szerződéses rendőrök állnak szolgálatba, létrejön a településőrség, háromszorosára nő a polgárőrség támogatása és duplájára nő a térfigyelő kamerák száma.

Bajnai Gordon elmondta: „A kormány hallja az emberek szavát, amellyel biztonságot követelnek. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megerősítsük a rendet és megszilárdítsuk az emberek biztonságérzetét.

A kormány eddigi intézkedéseinek eredményeként már most több rendőr vigyáz a rendre Magyarország településein, és a kabinet célja, hogy az év végéig mindenhol elérhető közelségben legyenek a polgárokhoz, hogy megvédjék őket. De elrettentő közel legyenek az elkövetőkhöz, hogy megakadályozzák a bűnelkövetést.

A válság miatti általános takarékoskodás mellett is vannak olyan kötelező célok és feladatok, amelyeket mindenképp teljesíteni kell a 2010-es évben is. Ilyen a közbiztonság fokozása és erősítése. Mindennapi keserűséget okoznak a kisebb, de igenis nagy károkat okozó helyi bűncselekmények. De megerősödött a szélsőséges, kirekesztő, gyűlöletkeltő, uszító bűnözés is. Mindezek amellett, hogy a biztonságérzetünket rontják és önbecsülésünket sértik, súlyok károkat okoznak hazánk nemzetközi megítélésében is.

Ha romlik a biztonságérzetük, az emberek joggal várják el, hogy a rend és a biztonság is érezhetőbb legyen. A kormány ezért indította el a Rend és Biztonság programját. Hiszen Magyarországon rendnek kell lennie.”

A Rend és Biztonság program elemei

1. „Szerződéses rendőrök” szolgálatba állítása

Lehetővé válik, hogy korábban (legalább 2 éve) a testületet elhagyott rendőrök nyugdíjuk megtartása mellett a minimálbér összegének megfelelő díjazásért visszajöjjenek a rendőrséghez és – elsősorban helyben, a kisebb településeken, falvakban – szolgáljanak tovább.

2. 50%-kal több rendészeti középiskolás

A rendészeti képzés átalakításával a tanulók több időt töltenek majd közterületen, októbertől 3 hónapot, jövőre pedig összesen 6 hónapot lesznek utcán, és ezzel összesen 1000 plusz egyenruhás lesz a közterületeken. Idén 200, jövő év elején, keresztféléves képzéssel pedig újabb 200 fővel emeli meg a kormány a szakközépiskolában tanulók számát.

3. Létrejön a településőrség

A közbiztonság megerősítése érdekében, a megerősített rendőri jelenlét fenntartása mellett, a jövőben több szerep juthat az önkormányzatok rendészeti tevékenységének. Lehetővé válik, hogy állami eszközökkel, központi forrásból támogatva az önkormányzatok saját településrendészetet hozzanak létre, amennyiben igénylik ezt. Ezzel végre eszközt kapnak a helyi közbiztonságért viselt felelősségük érvényesítéséhez és létrejöhet az európai értelemben vett önkormányzati rendészet.

A településőrök munkájuk során szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tevékenységüket az önkormányzatok irányítják. A rendőrség, az önkormányzatok és a kormány új szövetsége jöhet létre a nagyobb közbiztonságért.

A most induló program keretében településőrök segíthetik a közterület-felügyelők munkáját, ezzel 2010 végéig megháromszorozzuk a közterület-felügyeletben részt vevők számát. A falvak pedig településőröket állíthatnak szolgálatba, akik a bűnmegelőzésben segítik a rendőrség munkáját. Ehhez kormányzati támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok. Az új emberek részben az Út a munkához program keretében kezdhetnek dolgozni.

4. A jegyzők „megerősítése”, hatékonyabb eljárások a kis értékű lopások ügyében

A jövőben a kis értékű lopások, szabálysértések ügyében a rendőrségnél is lehet bejelentést tenni, de az eljárást továbbra is a jegyző folytatja le. A hatékonyabb felderítés érdekében a jegyzőnek több embere lesz, a településőrrel megerősítve képessé válik arra, hogy a szabálysértésekben eljárjon. A településőrt, illetve a faluőrt kvázi közreműködőként venné igénybe, akik az egyszerűbb eljárási cselekményeket elvégeznék (pl. helyszín, tárgy megtekintése).

A kormány bevezeti a szabálysértési nyilvántartást. A visszaeső, sorozat-tolvajok esetében a jelenleginél sokkal szigorúbb büntetés jár.

5. Háromszor annyi támogatást kapnak a polgárőrök

2010-ben háromszorosára növeli a kormány az országosan mintegy 80 ezer polgárőr támogatását. Jövőre további jelentős központi támogatást kap a Polgárőrség. Egyúttal megváltozik a támogatás formája is: a központi támogatás mellett 2009 őszétől megállapodás alapján azoknak a polgárőr szervezeteknek juttat a kormány közvetlen támogatást, melyek a helyi rendőrséggel közösen kialakított és előre meghatározott közterületi járőrözéseket hajtanak végre.

6. Hazai és uniós forrásokból a kormány megduplázza a térfigyelő-kamerák számát

Az ehhez szükséges, mintegy másfél milliárd forintnyi uniós forrás már a nyáron, illetve ősszel az önkormányzatok rendelkezésére áll.

A rendőrség által leginkább indokoltnak tartott területeken a rendőrség több száz kamerát maga szerel fel és helyez üzembe legkésőbb 2010 tavaszáig. Több száz már felszerelt térfigyelő kamera képének a rendőrségi rendszerekhez csatolását valósítja meg még az idén, összesen 500 millió Ft értékben.

Közbiztonság szempontjából rendkívül kedvezőek a tapasztalatok a térfigyelőkamera- rendszerekkel. Ahol megjelennek a kamerák, csökken a bűnözés, a térfigyelő kamerákkal védett lakó- és közterületek biztonságossá válnak. Jelenleg kb. 1500 térfigyelő-kamera működik az országban.

7. A szélsőségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében 600 millió forinttal megerősíti a kormány a Nemzeti Nyomozó Irodát

Még erélyesebben kell fellépni a szélsőségesek ellen. A rendőrség jelentős eredményt ért el a romák elleni támadásokkal gyanúsított emberek elfogásával, de ezzel a radikális bűnözők elleni harc nem ért véget. A Nemzeti Nyomozóiroda személyi és technikai kapacitásainak megerősítésével a kormány fokozza a szélsőségek elleni fellépés hatékonyságát. Idén több mint 200, jövőre több mint 410 millió forinttal megerősíti a kormány a Nemzeti Nyomozó Iroda személyi és technikai kapacitását.

8. Középiskolás roma fiatalok rendőrré válásának segítése, ösztöndíjasok számának növelése

Ötszörösére emelkedik a roma rendőr-ösztöndíjasok száma. A középiskolás roma fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében 1996 óta működő pályázati rendszer bővítésével a mai 60 ösztöndíjas hely száma ötszörösére 300 főre (helyre) emelkedik.

9. Konfliktus-megelőző képzések a rendőrségen

Új képzési programok indulnak a tiszthelyettesi állomány mediatív, konfliktust megelőző és kezelő szerepének tanítására.

10. Új rendőri szolgáltatás: közbiztonsági tanácsadás

Az állampolgárok sokféle problémájuk megoldásában kérik a rendőrség segítségét. Külön kezdeményezés indul azzal a céllal, hogy a rendőrök közbiztonsági tanácsot is adjanak a hozzájuk fordulóknak, nemcsak és kizárólag vagyonvédelmi kérdésekben, hanem más egyéb gondok megoldásában; például gyermekelhelyezés, családon belüli erőszak, iskolai problémák, kábítószer-problémák.