Módosításokat javasol a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) az egészségügyi tárgyú törvények módosítását célzó úgynevezett salátatörvényhez – mondta el Hankó Zoltán, a köztestület alelnöke egy pénteki háttérbeszélgetésen.

A kamara a közigazgatási egyeztetésen lévő javaslathoz kapcsolódóan korában már kérte, hogy a közfinanszírozott gyógyszereket egységes térítési díjjal kaphassák a betegek. Ezen felül kéri, legyen lehetőség arra, hogy ezen készítményekhez reklám- és egyéb vásárlási akciók ne kapcsolódjanak annak fejében, hogy így olcsóbb legyen egy adott készítmény.

Hankó Zoltán példaként elmondta, vannak patikák, amelyek úgy “csábítják” magukhoz a pácienseket, hogy a vényre történő gyógyszerkiváltáshoz vásárlási bónt vagy árkedvezményt, egyes esetekben utazásokra történő sorsolást ajánlanak. Ez a magatartás erősen forgalomkoncentráló és -növelő eljárás – vélik.

Elengedhetetlenül fontosnak tartja a kamara, hogy továbbra se lehessen 14 éves kor alatt gyógyszerhez jutni. A törvénytervezetben ugyanis a vény nélkül kapható készítmények kiadhatóak lennének 14 éves kor alatt is. A kamara ezt teljességgel elfogadhatatlannak, sőt a gyermekek egészségére ártalmasnak tartja, továbbá úgy véli, ezzel a módosítással az eddig patikán kívül forgalmazott készítmények valóban “szabadon” forgalmazhatóak lennének, szemben az eddigi “zárt polcos” megoldással.

Az érdekképviselet szeretné azt is elérni, hogy a kisebb forgalmú patikák működési támogatása valódi szolidaritáson alapuljon. A testület által javasoltak szerint megmaradna a legnagyobb forgalmú patikák által jelenleg is fizetett adó, de beszámítható lenne a nagykereskedők által fizetett szolidaritási adó is, a fennmaradó rész pedig a nagyforgalmú gyógyszertárak befizetéseiből állna össze.

A kamara már moratóriumot kért a patikaalapításra, a tervezet azonban csupán az eddigiekhez képest szigorúbb patikaalapításokat rendel el. A kamara a minisztérium által meghatározott többletszolgáltatásokon még tovább szigorítana. A tárca javaslatában már szerepel a heti 84 órás nyitva tartás, de továbbra is lehetővé tenné a 40 órás nyitva tartást készenléttel együtt. A kamara ezt úgy módosítaná, hogy a 84 órás nyitva tartással ügyeletet is kellene adnia a patikának, a heti 40 órás előírást viszont törölné.

Véleményük szerint a készenlét nem értelmezhető egy olyan városban, településen, ahol egyébként van ügyeletet ellátó gyógyszertár is. Szerintük a készenlét elrendelése így nem valódi többletszolgáltatás. (A készenlét azt jelenti, hogy a patikusnak értesítéstől számítva 30 percen belül a gyógyszertárban kell lennie, szemben az ügyeletes gyógyszertárral, amely állandó személyes jelenlétet igényel.) A kamara rendkívül fontosnak tartja, hogy a patikaalapítás 2010 januárjától esedékes teljes deregulációját előíró passzus kikerüljön a törvényből, és ezért mindenképpen a törvény ez évi elfogadását szorgalmazza.

A fentieken kívül az MGYK rendezné a gyógyszertárvezető gyógyszerészek szakmai kompetenciáját, a gyógyszertári fúziós szabályok megváltoztatását, valamint kezdeményezi a gyógyszergyárak, nagykereskedők, orvosok és offshore cégek patikatulajdonlásának korlátozására irányuló módosítását.