Fővárosi Bíróság a mai napon összbírói értekezletet tartott. Az összbírói értekezlet napirendi pontjai az alábbiak voltak: A Fővárosi Bíróság elnöki tisztségére benyújtott pályázatok véleményezése, aFővárosi Bíróság Fegyelmi Bírósága elnökének és 4 tagjának megválasztása.

A Fővárosi Bíróság Fegyelmi Bírósága elnökének és 3 tagjának megbízatása 2010. január 18. napján lejár, további 1 tag más bíróságra történő áthelyezése miatt a helye megüresedett. A testület működésének folyamatossága érdekében a Fegyelmi Bíróság elnökének és 4 tagjának megválasztása szükségessé vált, mivel a jelenlegi Fegyelmi Bíróság megbízatásának lejártáig újabb összbírói értekezlet összehívására nem kerül sor. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény (Bjt.) 69.§ (1) bekezdése alapján a Fegyelmi Bíróság elnökét és 7 tagját 6 évre választja meg a megyei bíróság összbírói értekezlete. A Bjt. 69.§ (2) bekezdése szerint a fegyelmi bíróság elnökévé és tagjává az a bíró választható, aki bíróként legalább 5 éve működik, nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és nem folyik ellene fegyelmi eljárás. Az OIT tagjai, valamint a Fővárosi Bíróság elnöke és helyettese e tisztségekre nem választhatóak. Más bíróságra történő áthelyezéssel, valamint a megyei bírónak magasabb szintű bíróságra való beosztásával a fegyelmi bírói tisztség megszűnik. A fegyelmi bíróság lehetséges elnökére és tagjaira a bírák tettek javaslatot, az így összeállított lista 2009. szeptember 22-én az összes bíró számára megismerhetővé vált.

Az összbírói testület végül titkos szavazással és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bsz.) 81.§ (1), (2) és (3) bekezdése alapján egyszerű többséggel megválasztotta a Fővárosi Bíróság Fegyelmi Bíróságának új elnökét és tagjait.

Az elnöki állásra egy pályázat érkezett, melyet Dr. Gatter László, a Fővárosi Bíróság jelenlegi elnöke nyújtott be melyet az összbírói értekezlet titkos szavazással véleményezett. Dr. Gatter László pályázatát az összbírói értekezlet 63 %-os arányban támogatta. Az elnöki kinevezéssel kapcsolatos döntést – várhatóan – 2009. október 6-án az Országos Igazságszolgáltatási Tanács fogja meghozni.