A Társaság a Szabadságjogokért üdvözli a nemzeti drogstratégia (2010-18) kormány által közzé tett tervezetét. A dokumentum korszerű szemléletet és kiegyensúlyozott megközelítést képvisel, amely nem a zéró-tolerancia elvre, hanem az egészséghez való jog érvényesülésére helyezi a fő hangsúlyt. A jogvédők jogsértőnek tartják ugyanakkor a stratégia kínálatcsökkentő célkitűzéseit.

A jogvédő szervezet érthetetlennek tartja, hogy a stratégia olyan kínálatcsökkentő célkitűzéseket is tartalmaz, amelyek álláspontjuk szerint jogsértőek és ellentétesek magának a stratégiának az alapelveivel is.

Így például a stratégia előírja, hogy “nyomon kell követni a kábítószerek fogyasztását pozitívnak feltüntető honlapokat, illetve vizsgálni kell az ellenük való fellépés lehetőségeit”. Álláspontjuk szerint a véleménynyilvánítás szabadságát sérti, ha a jogalkalmazót cenzori feladatkörrel ruházzák fel, és olyan információk szűrésére kötelezik, amelyek közlése nem valósít meg bűncselekményt. A célkitűzés ráadásul – a TASZ szerint – ellentmond a kiegyensúlyozott, tényalapú prevenció és ártalomcsökkentés azon alapelvének, amely szerint a kábítószerek kizárólag negatív, elrettentő kontextusban való megjelenítése a kívánt hatás ellenkezőjét váltja ki.

A TASZ egy olyan nemzeti drogstratégiát tartana kívánatosnak, amely nyilvánvalóvá tenné, hogy a jelenlegi jogi szabályozás nem megfelelő és a droghasználók büntetőjogi fenyegetettségét meg kell szüntetni. Különösen sürgetőnek tartják a reformot, mivel jelenleg is tudomásuk van olyan esetről, amikor kizárólag fogyasztói magatartás miatt letöltendő szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság.

A TASZ álláspontja letölthető a http://drogriporter.hu/drogstratallaspont oldalról.