Az Országgyűlés elé benyújtásra került az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/10676.), mely a megnevezéssel szemben számos adónem vonatkozásában tartalmaz lényeges változtatásokat.

A társasági adót és a számviteli törvényt érintő legfontosabb módosító javaslatok:

Társasági adó

  • Az egyéni cég bekerül a társasági adó hatálya alá. Az egyéni cégről
  • Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmában pontosításra kerül a befektetői tevékenység fogalma: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése és tartása, ha az a beszámolóban befektetett pénzügyi eszközként kerül kimutatásra.
  • Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak egy társaság, ha abban a társaság adóéve első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább 25%-os részesedéssel a társaság adóévének minden napján.
  • Egy magyar magánszemély az ellenőrzött külföldi társaság definíciója szempontjából akkor minősül tényleges tulajdonosnak, ha a külföldi társaságban közvetlen vagy közvetve 10%-os részesedéssel rendelkezik a korábbi 25%-kal szemben.
  • A korábbi módosító javaslathoz képest, további pontosításra kerül az ingatlannal rendelkező társaság fogalma.
  • 2010. január 1-jétől megszűnik a veszteségelhatárolás adóhatósági engedélyeztetése, azonban a felhasználhatóságot a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásához kötik, melyet így utólag kell majd bizonyítani.
  • Enyhül a fejlesztési adókedvezmény felhasználásának néhány feltétele, illetve bizonyos esetben 2 éves felfüggesztés kapható a követelményeknek való megfeleléshez.
  • Vállalkozási, bevételszerző tevékenység érdekében felmerült költségnek tekintendő a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, eszköz, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, kivéve ha a juttatás ellenőrzött külföldi társaságnak történt.
  • Korábban az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés, jogutód nélküli megszűnés, tőkekivonás miatt elszámolt bevétel 75%-a csak akkor csökkentette a társasági adóalapot, ha a bevétel 50%-át állampapírba fektették. Az EU Bizottság eljárást kezdeményezett e feltétel miatt Magyarország ellen, ezért a törvényjavaslat eltörli azt.

Számvitel

  • A devizás könyvvezetéssel kapcsolatban a javaslat megerősíti, hogy már a 2010. január 1-jétől induló üzleti év esetében is alkalmazható az eurós könyvvezetés a jelenleg hatályos szabályok szerint előírt százalékos feltételek teljesítésének vizsgálata nélkül.

(Forrás: PricewaterhouseCoopers hírlevél, Réczei Géza)

Adójogi változások 2010 – A társasági adó és a személyi jövedelemadó 2010. január 1-től hatályos új szabályai – Jogi Fórum konferencia