Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén a testület elemzi a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

A hétfői ülésen szóba kerül az a kifogás, amely az Országos Választási Bizottság 26/2009. (I. 30.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB hitelesítette a K. A. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjemeléseknél minden nyugdíjas nyugdíját – nyugdíjának összegétől függetlenül – egységesen, egyenlő (azonos) összegben emeljék?”

Az alkotmánybírák elé kerül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja „feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének beöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy határozattervezet a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát veszi górcső alá.

Napirendre tűzik azt a határozattervezetet, amely az Országos Igazságszolgáltatási Tanács összetételével, a külső (delegált) tagokkal összefüggő szabályozás alkotmányosságát vizsgálja.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt elemzi, hogy a törvényhozó nem tiltotta meg azt, hogy az Országgyűlés, illetve a Kormány tagjai, valamint az államtitkárok pártban tisztséget viseljenek, illetve párt tagjai legyenek.

Megtámadták a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 216. § (1) és (3) bekezdéseinek alkotmányosságát.

A testület megvitatja a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének, továbbá az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 30. § (2 bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. §-ával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvizsgálják a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (11) bekezdés b) pontjának „ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél” szövegrésze, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §-a alkotmányosságát.

Egy indítvány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/D/. §. (4) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden kerül napirendre a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 216. § (1) és (3) bekezdéseinek alkotmányosságát megtámadó indítvány.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 285/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Z. Á. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: “Egyetért-e Ön azzal, hogy akik ezt igénylik, vagy aktuálisan, elérhető gyógyszertár hiányában szükségük van rá, azok se vásárolhassanak semmilyen gyógyszernek minősülő terméket – pl. egyes köhögés, nátha, fájdalom és lázcsillapító, görcsoldó, bélműködést szabályozó szereket – gyógyszertáron kívül?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 166/2009. (V. 20.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a választási bizottságok jogi személyiségéről.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 84/2009. (III. 20.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB hitelesítette az S. M. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények módosítását úgy, hogy országos népszavazást lehessen tartani arról, hogy a Parlamentbe csak a 176 országgyűlési egyéni választókerületben megválasztásra kerülő képviselők juthassanak be.”

Kifogást adtak be az Országos Választási Bizottság 85/2009. (III. 20.) OVB határozata elleni. Az OVB hitelesítette az S. M. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények módosítását úgy, hogy országos népszavazást lehessen tartani arról, hogy az országgyűlési képviselők a választási körzetükben élő választók negyedének indítványozására visszahívhatók legyenek.”

Kifogásban kérdőjelezték meg az Országos Választási Bizottság 86/2009. (III. 20.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette az S. M. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények módosítását úgy, hogy országos népszavazást lehessen tartani arról, hogy a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeink a választók többségének akarata esetén felmondhatók legyenek.”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 165/2009. (V. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a választási bizottságok nem választott tagjait a választási bizottság ülésén – szavazati jog helyett – tanácskozási jog illesse meg?”

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján