A „jobb szabályozás” elveivel összhangban az Európai Bizottság a tájékoztatóról szóló irányelv módosítására irányuló javaslatot terjeszt elő. A javaslat az Európai Bizottság „Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban” elnevezésű egyszerűsítési kezdeményezésének részét képezi.

A javaslat növeli a jogi egyértelműséget és fokozza a tájékoztatóra vonatkozó szabályok eredményességét, valamint csökkenti a kibocsátókra és a közvetítőkre nehezedő adminisztratív terheket. Szem előtt tartja ugyanakkor a befektetővédelmi szint emelésének fontosságát és biztosítja, hogy a tájékoztatóban szolgáltatott információ elégséges és megfelelő legyen a lakossági befektetők igényeinek kielégítésére. A javaslat a főbb érdekeltekkel folytatott konzultáció eredménye. A javaslatot a továbbiakban az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa előtt fogják megvitatni.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket nyilatkozta: „Az új szabályok kielégítik a kibocsátók és a befektetők igényeit, és megszüntetik a vállalkozásokra nehezedő szükségtelen terheket. Figyelembe veszik a pénzügyi válság tanulságait és biztosítják, hogy a befektetők minden szükséges információt megkapjanak.”

A tájékoztatóról szóló irányelv határozza meg az EU-ban az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóra vonatkozó szabályokat. Az irányelv egyik legfőbb eredménye az útlevél-mechanizmus (működési engedély) bevezetése: az egyik tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott tájékoztató uniószerte érvényes az értékpapírok nyilvános kibocsátása vagy piaci bevezetése esetén.

A befektetők rendelkezésére bocsátott információ minőségére és megfelelőségére gyakorolt jelentős pozitív hatás ellenére ezt a jogi keretet tovább kellett finomítani a tájékoztatóra vonatkozó szabályok jogi egyértelműségének és eredményességének növelése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

Az új szabályok hatékonyabbá teszik az értékpapírkibocsátást azáltal, hogy könnyebben érthetővé teszik a szabályokat (nagyobb jogi egyértelműség); csökkentik a kibocsátókra és közvetítőkre nehezedő adminisztratív terheket; hozzáférést biztosítanak a kibocsátók alkalmazottai számára a befektetési lehetőségek teljes köréhez; és segítik a lakossági befektetőket abban, hogy a befektetés előtt hatékonyabban elemezzék az értékpapírokkal járó lehetőségeket és kockázatokat.

A javasolt fő módosítások a következők:

  • az értékpapír-kibocsátás bizonyos típusaira kevésbé átfogó közzétételi követelmények vonatkoznak (kis méretű társaságok, kis méretű hitelezők, jegyzési jogot biztosító kibocsátások és állami kezességvállalási programok);
  • javul a tájékoztató összefoglalójának formátuma és tartalma;
  • egyértelműbb mentesség a tájékoztatók közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, amikor a társaságok közvetítőkön keresztül értékesítenek (lakossági viszonteladás), illetve munkavállalói részvényprogramok esetében;
  • hatályukat vesztik az átláthatósági irányelvvel jelenleg átfedésben lévő közzétételi követelmények;
  • minden nem részvényjellegű értékpapír kibocsátója megválaszthatja székhely szerinti tagállamát;
  • a tájékoztatóról szóló irányelv szerinti „képesített befektető” fogalmának összehangolása a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv szerinti „szakmai ügyfél” fogalmával.

A tájékoztatóról szóló irányelv

A tájékoztatóról szóló irányelv 2003. december 31-én, az EU Hivatalos Lapjában való közzétételével lépett hatályba. A tagállamoknak legkésőbb 2005. július 1-jéig át kellett ültetniük nemzeti jogukba.

A tájékoztatóról szóló irányelv 31. cikke előírta, hogy az Európai Bizottság az irányelv hatálybalépése után öt évvel értékelje annak alkalmazását, és szükség esetén terjesszen elő módosító indítványokat.

Emellett 2007 januárjában az Európai Bizottság „Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban” címmel elindított egy az EU-s jogszabályokból eredő adminisztratív költségek mérésére és az adminisztratív terheknek 2012-ig 25%-kal való csökkentésére irányuló kezdeményezést. A tájékoztatóról szóló irányelvről megállapították, hogy számos megterhelő kötelezettséget ír elő a társaságok számára, amelyek közül néhány megszüntethető. Ugyanakkor a jelenlegi pénzügyi válság fényében indokoltnak tűnt a tájékoztatóról szóló irányelv egyes rendelkezéseinek a hatékonyságnövelés és a befektetővédelem fokozása érdekében történő módosítása. E célból és a „jobb szabályozás” elveivel összhangban az Európai Bizottság nyilvános konzultációs eljárást indított. Ez a javaslat és a kapcsolódó hatásvizsgálat a főbb érdekeltekkel, köztük értékpapír-piaci szabályozókkal, piaci szereplőkkel (kibocsátók, közvetítők és befektetők) és fogyasztókkal folytatott széles körű, rendszeres párbeszéd eredménye. Alapjául az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR) és az európai értékpapírpiaci szakértői csoport (ESME) által közzétett jelentések észrevételei és elemzései szolgáltak.

A javaslat megtekinthető a következő internetcímen:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm