Az utóbbi időszakban tapasztaltak alapján a Vám- és Pénzügyőrség szükségesnek tartja ügyfelei tájékoztatását az Európai Unión kívüli országok forgalmi rendszámával rendelkező gépkocsik vámeljárásaival kapcsolatban.

A közösségi vámjogszabályok lehetőséget adnak az Európai Unión kívüli ország forgalmi rendszámával rendelkező gépjárművek ideiglenes behozatalára. A közösségi szabályok értelmében a Közösségen kívül letelepedett személy a tulajdonában lévő gépkocsit legfeljebb 6 hónap időtartamig írásbeli bejelentési kötelezettség, illetve vámbiztosíték nyújtása nélkül behozhatja a Közösség vámterületére és ki is viheti anélkül, hogy erről vámokmányt kellene kitölteni. (Például: A Szerbiában élő természetes személy turistaként Magyarországra érkezik és hozza magával a tulajdonában lévő, szerb rendszámmal rendelkező gépjárművét).

A Közösségben letelepedett, de valamely Európai Unión kívüli országban dolgozó személy a munkáltató által részére biztosított az Európai Unión kívüli ország forgalmi rendszámával rendelkező gépjárművet ugyancsak bejelentési és vámbiztosíték-nyújtási kötelezettség nélkül behozhatja a Közösség területére, amennyiben a gépjármű használatáról a munkaszerződése rendelkezést tartalmaz. (Például: Magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy Svájcban dolgozik és hazautazása céljából munkáltatója rendelkezésére bocsát egy svájci rendszámmal rendelkező gépjárművet, melynek magáncélra történő használatáról a munkaszerződésben rendelkeznek).

A közösségi vámjogi szabályozás ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy a Közösségben letelepedett személy az Európai Unión kívüli országban bejegyzett gazdasági társaság felhatalmazása alapján vámárunyilatkozat kitöltése és vámbiztosíték nyújtása nélkül hozza be a tagállamok területére az e társaság tulajdonában álló, az Európai Unión kívül forgalomba helyezett gépjárművet abban az esetben, ha az érintett személy ténylegesen nem az Európai Unión kívüli országban dolgozik. A gépjárművek ebben az esetben kizárólag a vámhatóság felé történő írásbeli bejelentési kötelezettség, valamint vámbiztosíték nyújtás mellett hozhatók be a Közösség vámterületére (Például: Egy Liechtensteinben alapított gazdasági társaságnak magyar lakcímmel rendelkező személy a tulajdonosa, aki nem Liechtensteinben dolgozik. A társaság vezető testülete felhatalmazást ad a liechtensteini rendszámú gépjármű használatára, azonban ezt a közösségi jogszabályok kizárólag írásbeli bejelentési kötelezettség és vámbiztosíték nyújtása mellett teszik lehetővé).

A vámhatóság tevékenysége során folyamatosan ellenőrzi a fentiekben rögzített feltételek meglétét, és amennyiben azok hiányát tapasztalja, úgy mérlegelési lehetőség nélkül köteles a szükséges intézkedéseket bevezetni.