Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) és a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC) levelükben az kérték a köztársasági elnöktől, hogy megfontolásra küldje vissza a törvényt az Országgyűlésnek.

A két szervezet levelében kifejtette: az Országgyűlés által október 5-én elfogadott, 2011. évi népszámlálásról szóló törvényből kimaradt a fogyatékosságügyi adatok gyűjtésére vonatkozó felhatalmazó rendelkezés.

Az adatok nemcsak a fogyatékosságügyi fejlesztéspolitika alapjait jelentik, de nélkülözhetetlenek a Magyarország által nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez is.

A törvény alaposabb megfontolásának szükségességét alátámasztja az is, hogy a hazai jogszabályokban használt fogyatékosügyi fogalom, a nemzetközi normákkal ellentétben nem terjed ki a pszicho-szociális fogyatékossággal élőkre. Így félő, ha a törvény változatlan formában lép hatályba, a mentális sérüléssel élőknek – más fogyatékossági csoportokhoz hasonlóan- egy újabb évtizedet kell várniuk arra, hogy a létszámuknak megfelelően, megalapozott szakmapolitikai intézkedésekkel megvalósulhasson társadalmi befogadásuk.