A Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarország számára, amiért a hazai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a még nem kiegyenlített számla után az előzetesen felszámított áfát az adóalanyok visszaigényeljék. A testület megítélése szerint a magyar adórendszer ezzel nem garantálja az elvárható pénzügyi semlegességet.

Az áfa-visszatérítési szabályok módosítására szólította fel a Bizottság csütörtökön Magyarországot: a testületnek egészen pontosan azok a kitételek nem tetszenek, amelyek értelmében a magyarországi adóalanyok addig nem igényelhetik vissza az előzetesen felszámított áfát, amíg az ahhoz kapcsolódó beszerzés pénzügyi teljesítése nem történt meg.

A magyar áfa-törvény szerint az adóalanyok két lehetőség közül választhatnak: túlfizetés esetén a különbözetet vagy átviszik a következő adóidőszakra, vagy azonnal visszaigénylik azt. Az adóalany által nem kiegyenlített számlák esetében azonban ez utóbbira nincsen lehetőség, ami azt jelenti, hogy ezek az adóalanyok lényegében rá vannak kényszerítve arra, hogy a különbözetet átvigyék a következő periódusra.

A Bizottság szerint ez az eljárás sérti az áfa-direktíva 2006/112/EK 183. cikkét – legalábbis az Európai Bíróság korábbi értelmezésének szellemében. A hivatkozott jogszabály kimondja: amennyiben a levonások összege meghaladja az adómegállapítási időszakban a fizetendő áfa összegét, a tagállamok engedélyezhetik a különbözet következő időszakra történő átvitelét vagy az általuk meghatározott szabályok szerinti visszatérítését.

Az Európai Bíróság esetjoga szerint bár a fenti jogszabály ad némi teret a tagállamoknak arra, hogy meghatározzák az áfa-visszatérítés feltételeit, ám összességében a jogszabály általános elveit mégis szem előtt kell tartani. Így mindenek előtt a pénzügyi semlegesség elvét kell tiszteletben tartani, azaz biztosítani kell, hogy a visszatérítésnek a tagállamok által megszabott módja ne hordozzon magában pénzügyi kockázatot az adóalany számára.

A Bizottság egyebek között megállapította, hogy a magyar rendszer növeli az adóalanyok áfa-terheit abban az esetben, ha előzetesen felszámított áfa összege meghaladja a levonható áfáét. Az áfa-irányelv vonatkozó cikkelyének megsértése miatt a testület indokolással ellátott véleményt küldött Magyarország számára, amely az ilyenkor szokásos jogsértési eljárás második szakaszának tekinthető. A Bizottság végső esetben az Európai Bíróság elé is citálhatja Magyarországot.