A pályázat elbírálásának törvényességét és az országos kereskedelmi rádiózás jövőjét is súlyosan veszélyeztető jogsértés történt az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke szerint a múlt héten, ahogyan kizárások ügyében határozott a médiahatóság.

Az ORTT “szakmai szempontból indokolhatatlanul, önkényesen, a pályázati felhívást sértően tett különbséget lényegében azonos tartalmú pályázati ajánlatok között” – áll Majtényi László hétfőn publikált különvéleményében.

A médiahatóság – többségi támogatással – befogadta az Advenio Zrt. pályázati ajánlatát, holott az sértette a médiatörvény összeférhetetlenségi, tulajdonosi korlátokra vonatkozó követelményeit: tulajdonosai egyike fővárosi rádiós jogosultsággal rendelkezik, ennek ellenére nem nyilatkoztak a pályázat benyújtásakor arról, hogy ha országos koncessziót nyernek, lemondanak a már meglévő körzetiről.

A médiatörvény, az általános pályázati feltételek és a pályázati felhívás alapján “nyilvánvaló, hogy a pályázó e kötelezettsége nemcsak személyében, hanem a tulajdonosi körében jelentkező összeférhetetlenség esetén is fennáll – ellenkező esetben feloldatlan maradna az ellentmondás a pályázati ajánlat és az egyik legalapvetőbb törvényi és pályázati követelmény között” – fogalmaz az ORTT első embere. Megemlíti: a felhívás ebben az esetben hiánypótlási lehetőség nélkül alakilag érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot.

Az ajánlattal szemben “komoly kifogások vethetők fel”, így a jövőben feltétlenül mérlegelnie kell az ORTT-nek, “megalapozottnak tartja-e azt az üzleti tervet, amely úgy ígér önmagában is ésszerűtlenül magas műsorszolgáltatási díjat, hogy ezt a törvény által engedett maximális reklámidőt harmadával túllépő reklámértékesítéssel tetézi”.

A múlt szerdán “az üzleti terv megalapozatlansága” miatt mindkét jogosultság versenyében visszautasította a testület a Zene Rádió Zrt. által tett ajánlat pályázati ajánlatot, miközben az FM1 Konzorcium esetében nem tett így.

“A Testület rendelkezésére álló szakvélemények egyöntetű álláspontja szerint az ORTT-hez beérkező pályázati ajánlatok közül többről is egyértelműen kijelenthető, hogy teljes mértékben irreális piaci szempontokon és számításokon alapulnak, piaci feltételezéseik és várakozásaik nyilvánvalóan megalapozatlanok, ebből következően alkalmatlanok arra, hogy a vállalt feltételek szerint a műsorszolgáltatási jogosultságot annak teljes időtartama alatt gyakorolják” – fogalmaz Majtényi László.

Az ORTT múlt szerdai döntésével “a nyertesek kiválasztásával kapcsolatos testületi mozgásteret igen szűkre szabta”, s ezzel “azt kockáztatja, hogy az országos kereskedelmi rádiós piac rövid időn belül összeomlik, vagy utólag olyan módon és mértékben kell módosítani az elnyert műsorszolgáltatási jogosultság feltételeit, ami a jelenlegi pályázat egészének tisztaságát, sőt értelmét is megkérdőjelezi” – áll az elnöki különvéleményben.

Majtényi László – hangsúlyozva, hogy a megalapozatlan pályázatok “lényegében azonos vagy alig különböző ajánlatokat” tartalmaznak – annak a véleményének ad hangot, hogy “az ORTT-nek a többségi döntést támogató tagjai kísérletet sem tettek arra, hogy ezt az önkényes különbségtételt szakmai érvekkel alátámasszák”, ez pedig súlyos jogsértés.

Az elnök megemlíti: a pályázati eljárás határideje még megengedte volna, hogy a testület múlt szerdai ülésén ne döntsön az üzleti tervekről, így jelen szakaszban ne zárjon ki egy pályázót sem, ám elnapolási javaslatát senki nem támogatta.

“Ugyanakkor azt is le kell szögeznem, hogy a pályázati eljárás későbbi szakaszaiban még sor kerülhet további kizárásokra. A pályázat jogszerű folytatása mindenképpen megkívánja, hogy a testület újból döntsön a megalapozatlan üzleti tervvel benyújtott ajánlatok visszautasításáról. Ellenkező esetben az országos rádiós jogosultságokra kiírt pályázatokon törvényes nyertes nem lesz hirdethető” – zárul Majtényi László különvéleménye.