Az ORTT kezdeményezte a kormánynál a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események közvetítésére vonatkozó szabályok megalkotását.

2009. őszén a Bajnokok Ligája mérkőzések, valamint a nyári olimpiai játékok közvetítésének ügye is megmutatta: a médiarendszer komoly működési zavarát okozza, hogy hiányoznak a társadalom számára kiemelt jelentőségő események közvetítésének részletes szabályai – áll az ORTT közleményében.

Az ORTT feladatát és hatáskörét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Médiatörvény) határozza meg. A törvény értelmében a Testület a műsorszolgáltatók magatartásának törvénybe ütközését hivatott vizsgálni, és jogszabály megsértése esetén szankcionálni.

A Médiatörvény 9/A.§ (1) bekezdése kimondja, hogy “kizárólagos televíziós közvetítési jog nem gyakorolható olyan módon, hogy a hazai közönség meghatározó részét kizárja a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró televíziós események figyelemmel kíséréséből.”

A Médiatörvény 9/A.§ (2) bekezdése szerint “a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró eseményeket, valamint azok nem feltételes hozzáférést lehetővé tevő közvetítésének módját (egészben vagy részben, illetőleg élő adásban vagy felvételről) a Kormány – az Országos Rádió és Televízió Testülettel egyetértésben – rendeletben határozza meg.”

A kizárólagos közvetítési jog korlátját jelentő, a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események fogalmát és a konkrét eseményeket meghatározó lista hiányzik, mert a kormányrendelet – amelyre a törvény 9/A.§ (2) bekezdése is utal – nem készült el. A társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események meghatározásának hiányában a Médiatörvény ezen témakört érintő rendelkezései sem érvényesíthetők a gyakorlatban – hangsúlyozza az ORTT.

A Testület 2009. szeptember 30-án hozott döntésével sürgeti a kormányrendelet megalkotását. A Miniszterelnöki Hivatallal az egyeztetés folyamatban van.