Az őszi törvénymódosítások nyomán ismét módosítják a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet egyes előírásait.

A cégeljárásban érvényesülő fizetési rend mellett a Ctv. új, könnyített fizetési rendet vezet be. Ettől a cégalapítás gyorsulását várják, tekintettel arra, hogy a jogi képviselőnek a cégeljárás megindításához szükséges okiratok összeállítása során nem kell a Magyar Államkincstár befizetett illetékről és költségtérítésről szóló igazolására várnia. A rendelet-tervezet szerint a jogi képviselőnek – teljes anyagi felelősség mellett – módjában áll a díj megfizetéséről nyilatkoznia, így a díjakat aznap megfizetettnek kell tekinteni. A jogi képviselőknek egyszerűbb lesz a külföldi cégképviselőket érintő, adózással kapcsolatos azonosító számok bejelentése, így a vonatkozó bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatvány kitöltése.

A BÜK felhívása: A tervezettel kapcsolatos észrevételeket 2009. október 29. napjáig lehet megküldeni az elnokseg@bpbar.hu e-mail címre. A BÜK összes észrevételének leadására 2009. november első munkanapjáig van lehetőség.

A Budapesti Ügyvédi Kamara észrevételei a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelethez (tervezet)

Bejegyzési kérelem általános adatok (tervezet)

Változásbejegyzési kérelem általános adatok (tervezet)

Bejegyzési kérelem – egyéni cég (tervezet)

Változásbejegyzési kérelem – egyéni cég (tervezet)