Az Európai Bizottság lezárta az EK-Szerződés állami támogatásra vonatkozó szabályai szerinti hivatalos vizsgálati eljárást egy, az egyazon vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások számára a kamatok esetében adócsökkentést lehetővé tevő magyar adóintézkedéssel kapcsolatban. Az eljárást 2007 márciusában indították (lásd: IP/07/375).

A Bizottságnak aggályai voltak a tekintetben, hogy az intézkedés torzíthatja az egységes piacon folyó versenyt, mivel nem minden magyarországi vállalkozás veheti igénybe, ezért állami támogatásnak minősülhet.

2003 januárjában a magyar hatóságok új rendelkezéseket vezettek be, melyek az azonos vállalatcsoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozásoktól származó nettó kamatjövedelem kedvező adóztatására irányultak. Az intézkedés a kapcsolt vállalkozások által fizetett nettó kamat összege után 50%-os adócsökkentést tett lehetővé, azaz csak a kamat fele volt adóköteles. Ezzel szemben a kamatot fizető kapcsolt vállalkozás tekintetében a fizetett nettó kamat összegének 50%-a az adóalapot növelte, így a kapcsolt vállalkozás esetében magasabb lett az adószint.

2007 februárjában a Bizottság részletes vizsgálati eljárást indított, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az intézkedés bizonyos vállalkozások számára szelektív előnyt biztosít (lásd: IP/07/375 ) .

A harmadik felek által benyújtott észrevételek alapján a Bizottság megállapította, hogy a kamatra vonatkozó adócsökkentési intézkedés állami támogatásnak minősül, mivel alkalmazási köréből számos ágazatot (pl. a pénzügyi szektort), valamint bizonyos típusú vállalkozásokat (kisvállalkozásokat) kizár.

Ugyanakkor tekintetbe véve, hogy az intézkedést Magyarország 2004. májusi uniós csatlakozását megelőzően vezették be, továbbá állami támogatás jellege nem volt egyértelműen megállapítható, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés meglévő támogatásnak minősül. A Bizottságnak nem kell meglévő támogatásra vonatkozó külön eljárást indítania (a meglévő támogatásokra eltérő szabályok vonatkoznak), mivel időközben Magyarország jogszabályt fogadott el, amely az intézkedést 2010. január 1-jétől hatályon kívül helyezi.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján C 10/2007 ügyszámon teszik közzé az állami támogatások nyilvántartásában. Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.