Az Alkotmánybíróság elé kerül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)-(5) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Az alkotmánybírák folytatják az úgynevezett szuperbruttósítással kapcsolatos indítványok tárgyalását. A határozattervezet a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát veszi górcső alá.

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely a közlekedésről szóló 1988. évi 15. § (3) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálja.

Határozattervezet készült a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Szó lesz a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (5) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megtámadták a Polgári perrendtartásról szóló 156. § (3) bekezdésének és a 209. § (1) bekezdésének, továbbá a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 1997. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXIV. törvény 3. §-ának alkotmányosságát.

Egy indítványozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ának alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden tűzik napirendre a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvénnyel összefüggésben alkotmányellenes mulasztás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 7/2009. (I. 9.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon törvény biztosítsa, hogy a magyarországi székhelyű bankok által folyósított, forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) teljes hiteldíj mutatóját a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 343/2009. (VII. 22.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetéséhez ne kelljen a mérőórát leszereltetni?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 24/2009. (I. 30.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) előtörlesztési díjának mértékét a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Kifogást adtak be az Országos Választási Bizottság 22/2009. (I. 30.) OVB határozata elleni. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) kezelési költségének mértékét a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Kifogásban kérdőjelezték meg az Országos Választási Bizottság 23/2009. (I. 30.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) kamatát a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 301/2009. (VI. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Országos Választási Bizottság, valamint a területi választási bizottságok rendelkezzenek nekik felelős, saját hivatali szervezettel?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 115/2009. (IV. 11.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. E. Cs., Sz. Zs. és Sz. B. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés az 1978. évi IV. törvényt akként módosítsa, hogy ne legyen büntethető az a személy (illetőleg cselekmény büntethetőséget kizáró ok legyen), aki saját, illetőleg mások személyét, lakását, tulajdonát, testi épségét, életét fenyegető, veszélyeztető jogtalan támadást úgy hárít el vagy előz meg, hogy a megelőzéshez, elhárításhoz szükséges mértéket bármilyen arányban, bármilyen eszközzel túllépi, még akkor sem, ha a támadás megelőzése, megakadályozása, elhárítása közben és annak következtében a támadó súlyosan megsérül vagy életét veszti?”

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.