Megkezdődött a Kuruc.info internetes hírportál főszerkesztőjének pere pénteken a Székesfehérvári Városi Bíróságon.

A vádlott nem kívánt vallomást tenni, a bíróság informatikai szakértőt hallgatott meg, s a pert január 22-re napolta el – mondta el a bíróság szóvivője.

Gieszné Boda Orsolya tájékoztatása szerint az ügyészség 5 rendbeli személyes adattal való visszaélés vétségével, valamint 2 rendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétségével vádolta meg a hírportál főszerkesztőjét.

A vád alapjául az szolgált, hogy 2006. október 7-én, 16-án és azt követően több alkalommal, frissített formában a 2006. szeptemberi események kapcsán a Kuruc.info közzétette az ügyben eljáró bírák, ügyészek képét, címét, telefonszámát, őket súlyosan sértő kijelentésekkel együtt.

A portálon a bírákat és ügyészeket egyebek között “vérbíráknak, jogtipró talárosoknak, politikai fogolykínzásokat előmozdító kommunista bíráknak és ügyészeknek” nevezték a cikkekben.

A pénteki tárgyalásra a bíróság a vádlottat és védőjét, valamint a nyomozati eljárás során eljárt informatikai szakértőt idézte meg. A vádlott azontúl, hogy nem kívánt vallomást tenni, a tárgyalás kezdetén kijelentette: sem a személyét, sem a vagyoni helyzetét, sem pedig az ügy tárgyát érintő kérdésre nem válaszol.

Miután azonban a személyi körülmények és a vagyoni helyzet a büntetőeljárásban a tényállás része, hiszen azokat egy esetleges büntetés kiszabásakor a bíróságnak értékelnie kell, a bíróság hivatalból jár majd el a körülmények feltárásával kapcsolatban.

Az első tárgyalási napon meghallgatott informatikai szakértő elmondta: a nyomozás során lefoglalt, a Hunmédia Kft. tulajdonában levő számítógépen nem volt adathordozó, így annak, valamint a szintén lefoglalt CD-lemezeknek az átvizsgálásakor nem jutott információhoz a Kuruc.info hírportálra feltett cikkek, hozzászólások eredetére vonatkozóan.

A tárgyaláson az ügyész indítványozta az érintett és sértett bíráknak és ügyészeknek, valamint két tanúskodásra ajánlkozott magánszemélynek a tanúkénti meghallgatását, amit a bíróság el is fogadott. Az ok-okozati összefüggés hiánya miatt viszont elutasította a védelemnek két másik tanú meghallgatására vonatkozó bizonyítási indítványát.

A január 22-i tárgyalásra a bíróság hivatalból elrendelte a Kuruc.info szerkesztőinek és a Hunmédia Kft. tagjainak a meghallgatását.

A per a Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján került a Székesfehérvári Városi Bíróságra. A hírportálra 2006 októberében felkerültek miatt a budapesti II.-III.kerületi ügyészség vádat emelt a Kuruc.info főszerkesztője – mint magánszemély ellen, – aki egyben a a honlap hirdetésszervező cégében, a Hunmédia Kft.-ben jelentős befolyással bíró tulajdonos is.

A vádiratot 2008 szeptemberében nyújtották be a fővárosi II.-III. kerületi bíróságra, s azt követően a vádlott meghatalmazott védője idén februárban elfogultsági kifogást nyújtott be az ügy elbírálásából a Fővárosi Bíróság valamennyi tanácsának kizárására, amit valamennyi kerületi bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárására pontosított. Az ügyben a Fővárosi Ítélőtábla járt el.

Arra való tekintettel, hogy el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely bármilyen szempontból is kétséget kelt a bírák vagy a bíróság pártalanságával kapcsolatban, az ügy elsőfokú elbírálására augusztus 10-én a székesfehérvári városi-, a másodfokú eljárásra pedig a Fejér Megyei Bíróságot jelölték ki.

Az iratokat augusztus 17-én kapta meg a Székesfehérvári Városi Bíróság – mondta el az ügy előzményeiről a bírósági szóvivő.