Egy, az uniós fogyasztók érdekében a 27 tagállam, Norvégia és Izland részvételével végrehajtott, 18 hónapos kemény fellépés eredményeképpen a csengőhangok, háttérképek és egyéb szolgáltatások értékesítésével visszaélő honlapok 70%-át kijavították vagy bezárták.

2008 júniusa, azaz a kezdeti ellenőrzések óta a nemzeti hatóságok 301 honlap ellen indítottak vizsgálatot az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok súlyos megsértése miatt. A 301 vizsgált honlap 70%-a esetében már született megoldás: 52%-ukat (159 honlapot) kijavították, 71%-ukat (54 honlapot) pedig bezárták. A három, leggyakrabban tapasztalt probléma a következő volt: nem egyértelmű árinformációk (teljes mértékben vagy részben hiányzó információk); a szolgáltatóra vonatkozó információk hiányos feltüntetése; félrevezető reklámok, különösen az „ingyenesként” hirdetett csengőhangok, melyek esetében a fogyasztókat valójában előfizetésre kötelezik. Februárban és májusban az olasz végrehajtó hatóságok a „nagytakarítás” eredményeként összesen körülbelül 2 millió EUR összegű bírságot szabtak ki 9 nagyvállalatra, amelyeknél jogszabálysértést állapítottak meg.

Meglena Kuneva, az EU fogyasztóvédelmi biztosa így nyilatkozott: „Ez az uniós szintű intézkedés közvetlen válasz arra a több száz panaszra, melyek különböző uniós országokból, szülőktől és fogyasztóktól érkeztek a nemzeti hatóságokhoz. Nem engedhetjük meg, hogy a fiatalok áldozatul essenek olyan csalásoknak, mint például a félrevezető reklámok, amelyek csalárd módon – általuk egyébként ingyenesnek hitt – csengőhang-előfizetésre kötelezik őket. Azt sem engedhetjük meg továbbá, hogy a szülőket érje kellemetlen meglepetés a telefonszámlájuk kézhezvételekor amiatt, hogy gyermekeik véletlenül egy nem kívánt szolgáltatásra fizettek elő. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy mennyire számít egy uniós szintű, jogérvényesítő együttműködés a fogyasztói piac megtisztítása terén. Az uniós fogyasztói politikának a jövőben még inkább az effajta közös fellépésekre kell összpontosítania.”

Dr. Paolo Saba, a trösztellenes politikával foglalkozó olasz hatóság fogyasztóvédelmi főigazgatóságának főigazgatója kifejtette: „Az olasz versenyhivatal szempontjából ez a jogérvényesítési kezdeményezés az internetes és határokon átnyúló tranzakciókat végző fogyasztók érdekeit szolgáló, jelentős eredményeket hozott. Az eredmények óriási előrelépést jelentenek az európai fogyasztók hatékonyabb védelme és egy egységesebb európai fogyasztóvédelmi politika felé.”

A piac

Európában több mint 495 millió mobiltelefon van használatban. A becslések szerint 2007-ben a teljes európai „mobiltartalom”-piac 29%-át tették ki csak a csengőhangok (ez 10%-kal haladta meg a 2006-os arányt). 2007-ben Európában a csengőhang-értékesítések összegét 691 millió EUR-ra lehetett becsülni.

A csengőhangokra vonatkozóan végrehajtott 2008. évi „nagytakarítás” eredményei:

  • A 301 ellenőrzött honlap 70%-a esetében megoldás született a problémákra (159 honlapot (52%) kijavítottak, 54 honlapot (17%) pedig bezártak) (az egyes tagállamokra vonatkozó adatokat lásd a MEMO/09/505 -ben található táblázatban).
  • E honlapok több mint felének (54%-ának, azaz 163 honlapnak) a gyermekek alkotják a célcsoportját; e honlapok a gyermekek rajzfilmhőseit, jól ismert televíziós szereplőket használtak fel vagy szülői beleegyezést kértek.
  • Számos honlap esetében több szabálytalanságot is megállapítottak. (lásd: MEMO/09/505 )

A honlapoknál tapasztalt 3 leggyakoribb probléma a következő volt:

  • Az összes ellenőrzött honlap 41%-a (301-ből 124 honlap) esetében tapasztaltak szabálytalanságot az ajánlatban szereplő árra vonatkozó információkat illetően. Számos honlapon nem voltak egyértelműen feltüntetve – vagy egyáltalán nem kerültek említésre – az árakra vonatkozó információk, amíg azok meg nem jelentek a fogyasztó telefonszámláján. Előfizetés esetén az „előfizetés” szó nem volt egyértelműen feltüntetve, vagy nem volt világos, hogy meddig tart az előfizetési időszak.
  • Az összes ellenőrzött honlap 75%-ának (301-ből 225 honlap) esetében hiányoztak egyes előírt kapcsolattartási információk a szolgáltatóról – a szolgáltató neve, földrajzi címe, vagy hiányosak voltak az elérhetőségi adatai. Ez ellentmond az uniós jognak – az elektronikus kereskedelemről szóló, illetve a távértékesítésről szóló irányelvnek (lásd MEMO/09/505 ) –, mely előírja, hogy fel kell tüntetni a szolgáltató adatait, többek között az e-mail címét.
  • A megvizsgált honlapok 35% -ának (301-ből 105 honlap) esetében félrevezető módon tüntették fel az információkat. A szerződésre vonatkozó információk szerepeltek ugyan a honlapon, de csak az apró betűs részben vagy nehezen található helyen. A félrevezető esetek 28%-ában a szolgáltatásokat ingyenesként hirdették, a fogyasztót azonban félrevezették, így csak később vette észre, hogy költségei merültek fel, vagy hogy a szolgáltatások hosszú távú szerződéshez kötöttek.

Olaszország súlyos pénzbírságokat szab ki

Olaszországban (2009 februárjában és májusában) 9 vállalatot – melyek esetében a „nagytakarítás” alatt jogszabálysértést állapítottak meg – összesen körülbelül 2 millió EUR bírságra ítéltek. Ezek a következő vállalatok voltak: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G és Zeng, Fox Mobile és Tutto gratis. A trösztellenes politikával foglalkozó olasz hatóság elmondta, hogy ezeket a vállalatokat azért kellett megbírságolni, mert a honlapok nem nyújtottak egyértelmű tájékoztatást (pl. az említett árért letölthető csengőhangok száma vagy azok költségei tekintetében).

A következő lépések

A nemzeti hatóságok tovább folytatják a megkezdett munkát a még függőben lévő esetek lezárása érdekében. Az uniós szintű „nagytakarítás” keretében folytatott vizsgálatok új rendszere tovább folytatódik a 2009-2010. évre tervezett további „nagytakarításokkal” és közös fellépésekkel.

Lásd még: MEMO/09/505

További információk:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm