Több tízezer háztartást érintett – főként Vas és Zala megyékben – a 2009. január végi erős havazás, mivel a villanyvezetékek kidőlt oszlopait nehezen tudta a szolgáltató helyreállítani. A FEOSZ nem értett egyet a szolgáltató azon álláspontjával, hogy – a rendkívüli helyzetre tekintettel – a bekövetkezett eseményekért nem tartozik felelősséggel.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének álláspontja szerint a fogyasztók nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy mikorra lesz helyreállítva az áramszolgáltatás és a szolgáltatás helyreállítása után arról sem, hogy milyen jogérvényesítési lehetőségeik vannak, ezért a FEOSZ 2009. februárban keresetet indított az E.ON Áramszolgáltató ellen.

Mindeközben folyamatosan arra törekedett a Szövetség, hogy lehetőleg peren kívül, minél gyorsabban fogyasztóbarát megoldás szülessen a fogyasztók érdekében.

Ennek eredményeképpen a szolgáltató még a peres eljárás megkezdése előtt vállalta, hogy a kötbérfizetési kötelezettségnél (5.000 Ft – 36 órás áramkimaradás után pedig 15.000 Ft) nagyobb összeg kifizetésére kerít sort az áramkimaradásban érintett lakossági fogyasztók számára. Az E.ON Zrt. vállalta, hogy 18 órát meghaladó ellátás-kimaradás esetén 10.000 Ft-ot, 24 órát meghaladó ellátás-kimaradás esetén 15.000 Ft-ot és 36 órát meghaladó ellátás-kimaradás esetén 20.000 Ft-ot fizet vissza az érintett fogyasztóknak. Vállalták továbbá azt is, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatására hasonló eseményeknél. Mivel a fogyasztók érdekét szolgáló megoldás született, a FEOSZ szüneteltette a pert, mely azóta már megszűnt.

A FEOSZ abból a célból, hogy meggyőződjék a szolgáltató által vállaltak teljesítéséről, levélben kért tájékoztatást az E.ON Zrt-től, sor került-e a kifizetésekre. A szolgáltató arról tájékoztatta a Szövetséget, hogy a kifizetések nagy részére 2009. április végéig sor került, az egyedi igénybejelentések kivizsgálása pedig folyamatosan történt. Ennek megfelelően megközelítőleg 463 millió Ft kifizetésére került sor az üzemzavarral érintett lakossági fogyasztók részére.

A FEOSZ reméli, hogy a szolgáltatók a jövőben nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy hasonló helyzetekben megfelelően – gyorsan, közérthetően és pontosan – tájékoztassák a fogyasztókat a szóba jöhető megoldásokról, és az igényérvényesítés módjairól.