Bérköltség-támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat foglalkoztatnak – döntött a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény módosítását kezdeményező javaslat hétfői elfogadásával a parlament.

Az országgyűlési képviselők 206 igen, 174 nem szavattal, valamint 1 tartózkodással fogadták el az erre vonatkozó javaslatot.

Az egy fő 8 órás foglalkoztatásához nyújtható támogatás összege a törvénymódosítás szerint a jelenlegi rendelkezésre állási támogatás (rát) összegének megfelelően 28.500 forint lehet havonta. A támogatási célra átcsoportosítandó 500 millió forintos keretből közel 1.500 rát-ban részesülő legfeljebb 12 hónapos foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatók részére a támogatást a regionális munkaügyi központok biztosítják bértámogatás formájában.

A törvény külföldiek foglalkoztatását szabályozó rendelkezéseinek módosítása is szükségessé vált, miután Magyarország jövő év január elsejétől egyoldalúan megnyitotta munkaerőpiacát valamennyi EU-tagállam állampolgárai előtt.

A szöveg felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikai minisztert, hogy rendeletben határozza meg a Magyarországon egyidejűleg összesen, valamint a fővárosban és az egyes megyékben, továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számát. A főváros és a megyék esetében szükség van az illetékes munkaügyi tanács előzetes véleményére is.

A módosítás alapján – mivel az Európai Uniós állampolgárok immár ugyanazokkal a munkavállalói jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a belföldiek – a harmadik országbeli állampolgárok továbbra is csak engedélyhez kötötten és határozott időtartamig dolgozhatnak Magyarországon.

A módosítás akkreditációs rendszert vezet be a szakértői tevékenységet végző civil szervezetek számára, rendelkezik a munkahely-megőrzési és a pályaorientációs támogatásokról, valamint biztosítja a nevelőszülők álláskeresési támogatását akkor is, ha elveszítik nevelőszülői státuszukat.