Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén foglalkozik a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 80. § (2) bekezdésének alkotmányosságával.

 Határozattervezet készült a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát veszi górcsı alá.

Másodszor veszik napirendre a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. pontja alkotmányellenességének vizsgálata („Robin
Hood-adó”) tárgyában készült határozattervezetet.
Megtárgyalják a Legfelsőbb Bíróság Kvk. III.37.477/2007/7. sz. végzésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Szó lesz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 75. § (1)-(2) és (5)-(8) bekezdésenek alkotmányosságáról.

Megtámadták az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvénynek az előzetes normakontrollra és a privilegizált indítványozói körre vonatkozó egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Kedden az alkotmánybírák folytatják a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a családi pótlék adómentességét szabályozó rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

Megbeszélik a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (XI. 24.) egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotott törvényt a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról.

Megvizsgálják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirendre veszik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Egy indítványozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény építményadót és telekadót szabályozó egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.