Az Országgyűlés hétfőn 202 igen, 146 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslatot.

A 2011. január elsején hatályba lépő jogszabály az alapítványok adatainak országos, nyilvános, közhiteles és elektronikus nyilvántartásban való rögzítésének és az ezen adatokhoz való hozzáférésnek a szabályait tartalmazza.

Az igazságügyi tárca célja az elektronikus eljárás bevezetésével az, hogy a bejegyzés, a változás bejegyzése, a törlés, az adatkezelés ideje csökkenjen.

Az alapítványok nyilvántartásának informatikai üzemeltetését az Országos Igazságszolgáltatási Hivatal végzi. A hivatal gondoskodik az elektronikus adattovábbítás és a nyilvántartás informatikai biztonságáról.

Továbbra is megmarad annak a lehetősége, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket papír alapon nyújtsák be.