A Független Rendészeti Panasztestület (FRP) egy konkrét eset vizsgálata alapján azt javasolja a rendőrségnek, hogy tekintse át a budapesti helyszínelők kiküldésével kapcsolatos tájékoztatás és a rendőrségen belüli együttműködés szabályait.

A panasztestület csütörtöki közleménye szerint a helyszínelők kiküldésének fővárosi gyakorlata, illetve az ezzel összefüggő, rendőrségen belüli koordináció nem szolgálja kellő mértékben az alapjogok biztosítását.

A konkrét ügyben a panaszos sérelmei abból fakadtak: több mint hét órát kellett várnia arra, hogy feltört gépkocsijához a helyszínelő megérkezzen. Az illető délelőtt 9 óra körül tett bejelentést autója feltöréséről, a helyszínre fél óra elteltével meg is érkezett egy járőr. A rendőr a kocsi megtekintése után aláíratott egy nyilatkozatot a panaszossal arról, hogy a helyszínelők kiérkezéséig eredeti állapotban megőrzi a helyszínt. A panaszos négy óra elteltével hiába telefonált a rendőrségre, a türelmét kérték.

A panasztestület szerint a késedelemmel okozott jogsérelem több mulasztásra, hiányosságra vezethető vissza, melyeket részben a rendőri jelentések is említenek: létszámbeli, pénzügyi korlátok, szervezési hiányosságok, az információáramlás elégtelensége a kerület, a központ és a helyszínelők között. A testület szerint azonban ezek a hiányosságok a jogsérelem “kimentésére” azért sem alkalmasak, mert a közhatalmat gyakorló szervek nem hivatkozhatnak alappal saját belső nehézségeikre az állampolgári jogok biztosításának elmaradása esetén.

Az FRP aggályosnak találta azt is, hogy bár a panaszos mobiltelefonszáma rendelkezésre állt, nem tájékoztatták őt arról, hogy jelentős késedelem várható.

A közlemény kitér arra is, hogy az országos rendőrfőkapitány a panaszt elbíráló és annak helyt adó határozatában leszögezte: jogos az állampolgárok azon igénye, hogy a rendőrség törvényben előírt kötelezettségét ésszerű határidőn belül teljesítse, és a rendőrségen belül kialakított feladat- és hatáskörrendszer, továbbá az esetleges szervezési hiányosságok hátrányos következményeit nem viselheti a rendőrség intézkedését kérő állampolgár, ezért a konkrét esetben súlyos alapjogsértés állapítható meg.