Az Alkotmánybíróság (Ab) az év első teljes ülésén napirendjére tűzi az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Megtámadták a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja a „2008. szeptember 30-át követően” szövegrészének alkotmányosságát.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotott törvényt a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról.

Szó lesz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.
Megvitatják az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 110. §-a utolsó mondatának alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Kedden az alkotmánybírák megbeszélik az Ügyrendi Bizottságnak azt az előterjesztését, amely az Alkotmánybíróság konkrét (alkotmányjogi panasz) és absztrakt utólagos normakontroll hatásköreivel kapcsolatos indítványértelmezési gyakorlatát veti össze.

Napirenden lesz egy, a közigazgatási végzések bírósági felülvizsgálatát érintő alkotmányjogi panasz.

Szóba kerül a Legfelsőbb Bíróság Kvk. III.37.477/2007/7. sz. végzésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 294/2009. (VI. 18.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Országos Választási Bizottság Országgyűlés által választott tagjai között kapjon helyet magyar nyelv- és irodalom tanári képesítéssel rendelkező választópolgár?”

Kifogásban kérdőjelezték meg az Országos Választási Bizottság 297/2009. (VI. 18.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Országos Választási Bizottság elnökét a miniszterelnök kezdeményezésére a köztársasági elnök előterjesztésére az Országgyűlés válassza meg?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 302/2009. (VI. 18.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a szavazatszámláló bizottság, a helyi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a területi választási bizottság és az Országos Választási Bizottság nem választott tagjait – a bizottság ülésén – szavazati jog ne illesse meg?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 334/2009. (VII. 22.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB megtagadta a T. M. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a közterületen található parkolóhelyeket kizárólag a helyi Önkormányzatok üzemeltethessék, így az üzemeltetésből származó összes bevétel őket illesse meg?”

Kifogást adtak be az Országos Választási Bizottság 361/2009. (IX. 9.) OVB határozata elleni. Az OVB megtagadta a Pós Péter, az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a szándék bizonyíthatóságának hiányában is soha el nem évülő népirtásnak minősüljenek, és ehhez mérten büntetendők legyenek mindazon tettek és intézkedések, amelyek az emberek bármilyen csoportjának tagjai számára a népirtást büntetni rendelő hatályos jogszabályokban felsorolt következményeket okozzák?”

A napirend megtalálható az Ab honlapján