Két évvel azután, hogy hatályba léptek azok a modernizált uniós szabályok ( IP/07/1809 ), amelyek megszüntették az internetes televíziózásra, a lekérhető video-szolgáltatásokra és a mobiltelevíziózásra vonatkozó elavult korlátozásokat, mindössze három ország – Belgium, Románia és Szlovákia – értesítette hivatalosan az Európai Bizottságot az uniós jogszabályok által előírt intézkedések meghozataláról.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (az AVMS irányelv) a digitális korszak igényeinek megfelelően korszerűsítette a hagyományos televíziós műsorszórásra vonatkozó uniós szabályokat. Az EU tagállamainak 2009. december 19-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendjükbe az európai audiovizuális ágazatra vonatkozó modernizált szabályokat. Az irányelv létrehozza az audiovizuális médiaszolgáltatások egységes piacát, ami egyúttal jogbiztonságot nyújt a vállalkozások, és védelmet a fogyasztók számára.

„Az ágazat és a fogyasztók már két évvel ezelőtt is sürgették az idejétmúlt bürokratikus akadályokat megszüntető és a technológiai fejlődést figyelembe vevő rugalmasabb uniós szabályozás létrehozását” – nyilatkozta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos. “Az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása érdekében naprakésszé tettük a televíziózásra vonatkozó uniós szabályokat. Felhívok minden EU-tagállamot, hogy sürgősen igazítsák az új szabályokhoz nemzeti jogukat annak érdekében, hogy lehetővé váljon az AVMS irányelv által lehetővé tett reklámozási technikák alkalmazása. A szabályok végrehajtásának elhalasztásával kapcsolatban nem fogadunk el több kifogást. A Bizottság a hatékony végrehajtás érdekében habozás nélkül élni fog a Szerződésben biztosított hatásköreivel. Emlékeztetünk arra, hogy az Európai Bíróság több alkalommal is kijelentette, hogy az új szabályok nagy része 2009. december 19-től kezdve közvetlenül alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások és fogyasztók még akkor is hivatkozhatnak rájuk, ha országuk jogrendje még nem vette át a modernizált irányelv rendelkezéseit.”

Az EU tagállamai két éves határidőt kaptak a televíziózásra és a televíziózáshoz hasonló szolgáltatásokra vonatkozó új uniós szabályok átültetésére, amelynek lejártával csak Belgium, Románia és Szlovákia értesítette a Bizottságot a teljes körű végrehajtásról. Dánia, Franciaország, Luxemburg és az Egyesült Királyság az AVMS irányelv végrehajtására irányuló intézkedéseikről küldtek tájékoztatást a Bizottságnak. Magyarországon a jogalkotási eljárás a törvénytervezet parlamenti elutasítását követően teljesen leállt. Az irányelvet Ausztria, Németország, Írország, Málta és Hollandia részlegesen végrehajtotta, de erről nem értesítették a Bizottságot. A többi országban a vonatkozó jogszabálytervezetek még egyeztetés alatt állnak, illetve a közelmúltban hirdették ki őket vagy még nyilvános konzultációt folytatnak róluk (lásd a mellékletet).

Az uniós jog alapján az irányelvek olyan , a tagállamokra nézve kötelező érvényű jogi aktusok, amelyek lehetőséget adnak a nemzeti hatóságok számára a bennük foglalt célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések formájának és módszereinek meghatározására. Az Európai Bíróság kimondta, hogy egy irányelv adott részei a határidő lejártával közvetlenül hatályosak lehetnek az EU tagállamaiban, még akkor is, ha az irányelvet a megadott határidőig nem (vagy nem megfelelően) ültették át a nemzeti jogba. Ehhez az irányelvnek egyéni jogokat kell meghatároznia, valamint egyértelműnek, precíznek és feltétel nélkülinek kell lennie. Ebben az esetben az érintett polgárok az irányelv említett részeire hivatkozhatnak a tagállamok hatóságai előtt.

Az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó új közösségi szabályozás a finanszírozás új csatornáit nyitja meg a televíziós műsorgyártók és műsorszolgáltatók előtt a hirdetések új válfajain, így például az osztott képernyős reklámozáson vagy termékelhelyezésen keresztül, amelyre a hírműsorok, dokumentumfilmek és gyermekműsorok kivételével minden programban módot nyújt. A műsorszórók rugalmasabban szakíthatják meg a műsorokat, hiszen megszűnik az az előírás, hogy legalább 20 percnek kell eltelnie az egyes reklámblokkok között. Az új uniós jogszabályok a szabályozás könnyítésével erősítik Európa televíziós és audiovizuális ágazatát, valamint egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a „határok nélküli” audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásához. Ezen túlmenően arról is gondoskodnak, hogy a közérdekű, mint például a kiskorúak és az emberi méltóság védelmére vonatkozó szabályok minden audiovizuális szolgáltatás esetében érvényesüljenek, beleértve a vezetékes, mobil vagy műholdas hálózatokon keresztül lekérhető tartalomszolgáltatást is.

A Bizottság minden olyan EU-tagállam ellen jogsértési eljárást indít, amely nem értesíti hivatalosan a Bizottságot az uniós irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére szolgáló intézkedéseiről. A régi uniós szabályok szerint ez az Európai Bíróság által hozott második ítéletet követően pénzbírság kiszabásához vezethet. 2009. december 1-je óta a Lisszaboni Szerződés értelmében a Bizottság az érintett tagállamtól pénzbüntetés megfizetését követelheti.

Előzmények

A Bizottság 2005. december 13-án javaslatot terjesztett elő a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye az audiovizuális szolgáltatások terén a műszaki fejlődésben és a piacon bekövetkezett változásokat (lásd IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). A Bizottság 2007. március 9-én nyújtotta be az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelvre vonatkozó javaslatát ( IP/07/311 ), amelyet megnyitotta az utat a gyors parlamenti és tanácsi jóváhagyás előtt ( MEMO/07/206 ). Az Európai Parlament elfogadta a Tanács közös állásfoglalását, és az irányelv 2007. december 18-án hatályba lépett.

Az AVMS irányelv a következő címen található:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm