A nyilvánosság és az érintettek számára is jobban átláthatóvá szeretné alakítani a versenyügyi jogsértések gyanúja ügyében indult vizsgálatait az Európai Bizottság. Brüsszel ennek érdekében olyan módosításokat fogadott el január 6-án, amelyeket ideiglenes jelleggel azonnal alkalmazni is kezdett, de további konzultációt is indított az ügyben.

A különféle versenyügyi vizsgálatok jelenleg nem igazán nevezhetőek traszparensnek. Akár kartellgyanúról, akár a piaci erőfölénnyel való visszaélésről van szó, a Bizottság a legtöbb esetben csak utólag – sokszor több napos csúszással –, az újsághíresztelések lábra kapását követően, azokra késve reagálva ismeri el, hogy valóban megindított valamilyen vizsgálatot, valóban tartott valamiféle rajtaütésszerű ellenőrzést („hajnali razziát”) egy cég telephelyén, vagy valóban elküldte a jogsértés gyanújának megerősödéséről tanúskodó, úgynevezett kifogási nyilatkozatot. Ez az érintettek és a széles közvélemény számára egyaránt bosszantó, sőt nem egyszer egyenesen káros.

A Bizottság felismerte a változtatás szükségét és január 6-án három részletes ígéretlistát tett közzé arról, hogy miként kívánja javítani a versenyjogi vizsgálatok átláthatóságát és kiszámíthatóságát. Az ígérethalmaz egyrészt a versenyjogi ügyekben érintettek meghallgatását lehetővé tevő tisztviselők (Hearing Officers) szerepének átláthatóbbá tételéről szóló iránymutatás, másrészt a versenyjogi vizsgálatok lefolytatását illetve az azokkal kapcsolatos közgazdasági bizonyítékok benyújtását részletező legjobb gyakorlat két gyűjteményének formájában került napvilágra.

Ezekben a Bizottság többek között kilátásba helyezi, hogy a jövőben hamarabb megnyitja a versenyügyi eljárás formális részét az előzetes értékelés elkészítését követően. Az eljárás során a fontosabb lépéseknél az ügy állását ismertető találkozókat tart az érintett felek számára. Hamarabb lehetőséget biztosít az eljárás megindításához vezető panasz megismerésére és más, az ügyben kulcsfontosságú dokumentumokat is hamarabb nyilvánosságra hoz, hogy az érintettek már a vizsgálati szakaszban kifejthessék véleményüket. Brüsszel ezentúl nyilvánosan bejelenti majd a versenyügyi eljárások hivatalos megkezdését illetve lezárását is, továbbá a kifogási nyilatkozat elküldésének tényét.

Az újítások révén a vizsgálatban érintett vállalatok hamarabb és könnyebben tájékozódhatnak a vizsgálat menetéről, illetve arról, hogy mit várhatnak a Bizottságtól – illetve mit vár tőlük a Bizottság. Ahogy az illetékes biztos, Neelie Kroes a dokumentumok nyilvánosságra hozatala alkalmából kifejtette: ezek révén a cégek nagyobb biztonsággal tervezhetik a vizsgálatok lefolyását illetve eredményét.

A Bizottság ideiglenes jelleggel azonnal alkalmazni kezdi az eljárási újításokat. Ennek dacára újabb szakmai konzultációt is kezd a témában, amelynek során az érintettek a következő nyolc hét során megjegyzéseket fűzhetnek a változtatásokhoz. A beérkezett reakciók fényében a Bizottság pontosítani fogja az újításokat.

Az érdeklődők a következő linken kommentálhatják a módosításokat:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html