Az Európai Unió és Svájc 2009 decemberében lezárta a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló kétoldalú megállapodás létrehozására irányuló tárgyalásokat.

A felek egymás oltalom alatt álló földrajzi árujelzőit a megállapodás alapján részesítenék oltalomban a saját területükön, egy ún. “nyilvános konzultáció” lefolytatását követően, amelynek keretében a jogos érdekkel bíró személyek kifogást terjeszthetnek elő egyes svájci nevek közösségi oltalmának megakadályozása érdekében.

A Bizottság 2009. december 24-én megjelent tájékoztatójában hozta nyilvánosságra azokat a svájci földrajzi árujelzőket, amelyek a megállapodás alapján közösségi oltalmat élveznének. A Bizottság a tájékoztatóban felhívta a tagállamokat, a harmadik országokat, valamint az ezen országokban honos, jogos érdekkel bíró jogi és természetes személyeket, hogy kifogásaikat 2010. február 24-ig küldjék meg.

A tájékoztató szövege angol és magyar nyelven letölthető a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos oldaláról →