Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy nem emel kifogást Magyarország azon határozatával kapcsolatban, amelyben az a vasúti és belvízi szállítás számára jövedékiadó-mentességet biztosít, illetve jövedékiadó-visszatérítést tesz lehetővé. Ennek az intézkedésnek a célja az említett szállítási módok használatának előmozdítása, illetve a közlekedési ágazat által k ibocsátott szennyezés és más externális költségek csökkentése.

Magyarország jövedékiadó-mentességet biztosít, illetve adóvisszatérítést tesz lehetővé a belvízi hajózásban felhasznált üzemanyagra, és adómentességet biztosít a vasúti szállításban felhasznált üzemanyagra vonatkozóan. Az intézkedések összhangban állnak az energia adóztatásáról szóló irányelv rendelkezéseivel. A szóban forgó jóváhagyás a 2017. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A vasúti és a belvízi szállítás a közúti szállításnál sokkal kevesebb externális költséget okoz mind a balesetek, mind az éghajlatváltozás és a légszennyezés szempontjából. Jelentős tartalékkapacitásuk révén ezek a szállítási módok szerepet játszhatnak a közúthálózat túlzsúfolt részeinek forgalmi tehermentesítésében is.

Mivel a közúti áruszállításra nem terhelődnek rá az általa okozott externális költségek, helyénvaló csökkenteni a költségbeli különbséget a kombinált szállítási műveletek és a közúti szállítás között, és ezáltal egyenlő feltételeket biztosítani a tisztább szállítási módok számára. Magyarország jövedékiadó-mentesség és -visszatérítés alkalmazása mellett döntött.

A Magyarország által a tisztább szállítási módok előmozdítása érdekében bevezetett intézkedések szükségességének és arányosságának vizsgálata során a Bizottság annak ellenőrzésére összpontosított, hogy a közúti szállítás helyett tisztább közlekedési módot választva tonnakilométereként valóban több externális költség takarítható-e meg, mint amennyi a támogatás tonnakilométerenkénti összege.

A döntés meghozatala során a Bizottság a közlekedési ágazatban az externális költségek csökkentésére szolgáló támogatásokra vonatkozóan korábban kidolgozott megközelítését követte.

A belvízi hajózásra és a vasúti szállításra vonatkozó adókedvezmények összeegyeztethetők az Európai Unió működéséről szóló szerződés 93. cikkével és a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatással.