Az Európai Bizottság az állami támogatások uniós szabályai alapján jóváhagyott egy magyar intézkedést, amely arra irányul, hogy a gazdaságnak nyújtott hitelezés támogatása érdekében likviditást biztosítson a támogatható pénzügyi intézmények számára.

A Bizottság meggyőződött arról, hogy az intézkedés összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával. Közelebbről, a program megfelelő, szükséges és arányos intézkedés, amely a magyar pénzügyi rendszer védelmét célozza a globális pénzügyi válság folyamán a magyar bankok által tapasztalt rendkívüli zavarokkal szemben.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Örömmel állapítom meg, hogy – késedelmes bejelentése ellenére – a magyar likviditás-támogatási program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a pénzügyi intézmények ellen tudjanak állni a pénzügyi piacokon jelentkező rendkívüli zavaroknak, ugyanakkor nem torzította indokolatlan mértékben a versenyt.”

A 2008 vége és 2009 eleje közötti időszakban a globális pénzügyi válság különösen súlyos gondokat okozott a magyar pénzügyi piacokon és gazdaságban. Teljes mértékben elapadtak a pénzügyi intézmények, sőt, a magyar állam számára rendelkezésre álló likviditási források. Ennek következtében az állam finanszírozási lehetőségei beszűkültek, és külső támogatást kényszerült igénybe venni, amelyre 2008 novemberében az IMF, az Európai Unió és a Világbank által közösen nyújtott finanszírozási csomag formájában került sor.

Ezzel kapcsolatban 2009 márciusában Magyarország likviditási programot hajtott végre, amelynek keretében kölcsönöket nyújtott magyar pénzügyi intézményeknek, hogy a súlyos likviditási hiány ellenére lehetővé tegye számukra a reálgazdaságnak történő hitelezés fenntartását. A likviditási támogatás maximális futamidejű, nem alárendelt és nem strukturált kölcsönök formájában valósul meg, és 2010. június 30-ig nyújtható. A likviditási program 2009 márciusi életbe lépése óta eddig három magyar bank számára biztosított támogatást.

A Bizottság megállapította, hogy a likviditási hitelek összeegyeztethetőek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, és összhangban állnak a bankokról szóló bizottsági közleménnyel (lásd: IP/08/1495 ), különös tekintettel arra, hogy a hitelek a magyar pénzügyi intézmények súlyos likviditási gondjait kívánják enyhíteni. A magyar gazdaság és a magyar pénzügyi intézmények által tapasztalt rendkívüli nehézségeket figyelembe véve a likviditási intézkedések szükségesek voltak ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek a gazdaság még súlyosabb zavarai.

Az IMF közreműködésével a magyar államnak nyújtott külső finanszírozási csomagot nézve megfelelőnek tekinthető a díjazás, amely az állami pénzeszközök költségére és az intézmények kockázati prémiumára terjed ki. Kiemelendő, hogy a hitelek díjának összege összhangban áll a magyarországi garanciavállalási program árképzésével (lásd a következő dokumentumot: IP/09/253 ).

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján ( DG Competition ) N 68/2009 ügyszámon teszik közzé az állami támogatások nyilvántartásában ( State Aid Register ). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a következő internetes hírlevélben: State Aid Weekly e-News .