A Fővárosi Bíróság a 2010. január 19-én tartott tárgyaláson első fokon ítéletet hirdetett a Sláger Rádió által az ORTT és az FM1 Konzorcium ellen az országos kereskedelmi rádiós jogosultság tárgyában kiírt pályázat kapcsán indított perben.

A perben a felperes kérte, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy az ORTT jogellenesen járt el

  • a pályázat értékelésekor,
  • a pályázat elbírálásakor,
  • amikor a szerződést megkötötte.

A felperes kérte még annak megállapítását, hogy a megkötött műsorszolgáltatási szerződés semmis, erre tekintettel a bíróság rendelje el az eredeti állapot helyreállítását és kötelezze az FM1 Zrt.-t ennek tűrésére.

A bíróság ítéletében a Sláger elsődleges kereseti kérelme egy részében adott helyt azzal, hogy megállapította, az ORTT jogellenesen járt el akkor, amikor befogadta az FM1 Konzorcium pályázatát, majd ennek nyomán az ajánlatot érdemben vizsgálta és az FM1 Konzorciumot nyertessé nyilvánította.

Elutasította viszont a bíróság a Sláger Rádió ezt meghaladó kereseteit, valamint az összes bizonyítási indítványát is, és kötelezte a felperest, hogy az alpereseknek és a beavatkozónak (Advenio Zrt.) összesen közel 8 millió forint perköltséget fizessen meg.

Az első fokú ítélet az ORTT és az FM1 Zrt. között létrejött szerződésre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, az ORTT a Neo FM-et működtető FM1 Zrt.-vel kötött műsorszolgáltatási szerződése érvényes.

Az ORTT az ítélet írásba foglalása és kézhezvétele után fellebbezést nyújt be.

Kapcsolódó cikk:

Mit nyert a Danubius?