A 2009-es évvégén sikeres egyeztetések végére tettek pontot az Országos Érdekegyeztető Tanács, munkáltatói – munkavállalói érdekképviseletei, valamint a Kormány, tárgyaló delegációi. A Kormány megalkotta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) kormányrendeletet.

A rendelet személyi hatályát tekintve kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. Ez a személyi hatály egyúttal azt is jelenti, hogy az OMMF munkaügyi felügyelői a Met. 3. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, a munkaügyi ellenőrzésüket kiterjeszthetik a hivatkozott jogszabályhely g) alpontjában nevesítettek ellenőrzésére, vagyis a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megtartására.

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 73 500 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 16 900 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 3 380 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 423 forint.

A (2) bekezdés az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkaköröben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumát, a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010. január 1-jétől számítottan:

 • havibér alkalmazása esetén 89 500 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 20 600 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 4 120 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 515 forint- ban állapította meg.

A rendelet 2. § (3) bekezdése a teljesítménybérezés szabályait határozza meg rögzítve, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

 • kötelező legkisebb összege, minimálbér, vagyis a [2. § (1) bekezdés] alkalmazása esetén 2010. január 1-jétől: 73 500 forint,
 • míg a garantált bérminimum, vagyis a [2. § (2) bekezdés] alkalmazása esetén 2010. január 1-jétől: 89 500 forint.

A hivatkozott (1) és a (2) bekezdés meghatározza az órabértételeket is, így azokat, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

 • rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
 • hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni.

Részmunkaidő esetén:

 • a rendelet 2. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, míg
 • a 2. § (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve ha annál rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], ha hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés] szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

Az egységes joggyakorlat és értelmezés érdekében a rendelet bizonyos fogalmakhoz magyarázatokat fűz, illetve definiálja azokat, így alkalmazásában:

 • munkáltatón a költségvetési szervet,
 • munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati jogviszonyban állót,
 • személyi alapbéren közalkalmazottak esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

A kormányrendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba, amiből az is következik, hogy rendelkezéseit első ízben a 2010. január hónapra, járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egy időben pedig természetesen hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

A változások táblázatba foglalt áttekintése:
 

2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig

Havibér

Forint/hó

73 500

89 500

Hetibér

Forint/hét

16 500

20 600

Napibér

Forint/nap

3 380

4 120

Órabér

Forint/óra

423

515

 

 
 

2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig

munkaidő

8 órás

6 órás

4 órás

8 órás

6 órás

4 órás

Forint/hó

73 500

55 125

36 750

89 500

67 125

44 750