Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén foglalkozik az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 29. § (2) bekezdés f) pontjának alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezettel.

Határozattervezet készült az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 186. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságával összefüggésben.

Szó lesz a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdése, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy” szövegrészének, továbbá a 39. § (2) és (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetről.

Folytatják a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek a nyomdai úton kibocsátott értékpapírok dematerializálására vonatkozó egyes szabályok alkotmányossági vizsgálatát.

Napirendre kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 403/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: az Alkotmánybíróság tagjának a határozat meghozatala során az iratokhoz csatolt különvéleménye hivatalos lapban ne kerüljön közzétételre?”

A testület elé a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés n) pontja, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvitatják a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megtárgyalják az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontja alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Megtámadták a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 5/2007. (II. 20.) rendeletének alkotmányosságát.

Kedden folytatják az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/C. § (1) bekezdése a) pontjának, valamint a (3) bekezdés első fordulatának alkotmányossági vizsgálatát.

Megkérdőjelezték a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 12/A. § (1) bekezdése alkotmányosságát.

Napirenden lesz a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdése, 32. § (1) bekezdése, valamint 73. § (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Először kerül a teljes ülés elé a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény 4.§-ának alkotmányossági vizsgálata. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megvizsgálják az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadó indítványt.

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján