Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén foglalkozik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 12/A. § (1) bekezdésének alkotmányosságával.

Határozattervezet készült a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdése, 32. § (1) bekezdése, valamint 73. § (10) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadó indítványt.

Napirendre kerül a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja hivatkozott szövegrészének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szó lesz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 27. §-ának alkotmányosságáról.

Folytatják az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/C. § (1) bekezdése a) pontjának, valamint a (3) bekezdés első fordulatának alkotmányossági vizsgálatát.

Megkérdőjelezték a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 402. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Megvitatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásárairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. §-a és 20/A. §-a, valamint a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Szóba kerül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 86. § (3) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megtámadták az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény egészének alkotmányosságát.

Kedden kerül a teljes ülés elé az országos népszavazásról szóló 72/2009. (IX. 17.) OGY határozat ellen benyújtott kifogás.

Határozattervezet készült a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 14. § (1) és (4) bekezdéseinek alkotmányosságával kapcsolatban.

Megtárgyalják az önkormányzati lakás bérleti jogával kapcsolatos alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Egy indítványozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-16. §-ainak alkotmányosságát támadta meg.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 285/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Z. Á. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy akik ezt igénylik, vagy aktuálisan, elérhető gyógyszertár hiányában szükségük van rá, azok se vásárolhassanak semmilyen gyógyszernek minősülı terméket – pl. egyes köhögés, nátha, fájdalom és lázcsillapító, görcsoldó, bélműködést szabályozó szereket – gyógyszertáron kívül?.”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 328/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a D. Gy. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a soron következő választástól az országgyűlési képviselők száma jelentősen mértékben, a jelenlegi háromszáznyolcvanhatról kettőszázötvenkettőre csökkenjen?”

A keddi teljes ülés végén öt végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján