Már végszavazási szakban van egy törvényjavaslat a Polgári perrendtartás módosítására, mely a csoportos perlés bevezetését célozza. Az ügyvédi érdekképviseleteket váratlanul érte a hír.

Réti László, a Kamara elnöke levélben fordult az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, melyben a törekvést ugyan üdvözölte, de megengedhetlennek tartja, hogy egy ilyen fontosságú jogintézmény bevezetésére egyéni képviselői indítvány alapján, az érdekegyeztetés teljes mellőzésével és az ügyvédi kamarák teljes kihagyásával történjen kísérlet. A tervezet mellőzni látszik azokat az ügyfélvédelmi, minőségbiztosítási garanciákat, melyek nélkül az intézmény működtetése zavarokhoz vezethet.

Az egységes javaslat a T/11332. számú törvényjavaslat zárószavazásához

Réti László BÜK elnök levele az igazságügyi és rendészeti miniszterhez