A parlament határozatban kéri fel a kormányt arra, dolgozza ki a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényjavaslatot, és azt 2012. december 31-ig terjessze az Országgyűlés elé. Erről 291 igen, 3 nem szavazattal és 10 tartózkodás mellett döntött a Ház hétfőn.

Az országgyűlési határozatot a szocialista Szili Katalin és a fideszes Balog Zoltán nyújtotta be. A parlament ugyancsak a két politikus kezdeményezésére 294 igen, egy nem szavazattal és nyolc tartózkodás mellett fogadta el a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Szili Katalin, a két határozat együttes vitájában hangsúlyozta: a mindenkori kormány számára feladatul kívánják előírni, hogy terjesszen elő törvényjavaslatot a kisebbségek parlamenti képviseletéről, amivel egy olyan “mindannyiunk által támogatott kérdésre tennénk pontot, amit 1992 óta közösen cipelünk”.

A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló országgyűlési határozat szerint az elfogadandó törvénynek úgy kell hatályba lépnie, hogy garantálja a 2014-ben létrejövő Országgyűlésben már legyen képviselete a kisebbségeknek.

A törvényt úgy kell megalkotni, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete teljes jogú képviselet legyen, és biztosítsanak számukra olyan mértékű alkotmányos, szükséges és elégséges kedvezményt, amely reális esélyt nyújt valamennyi kisebbség számára.

A határozatban azt is kérik a kormánytól, hogy a törvény előkészítése során folyamatosan egyeztessen a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzataival és vegye figyelembe a hasonló nemzetközi példákat.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló országgyűlési határozat alapján konzultatív testület lesz a létrehozandó fórum, amelyet az Országgyűlés saját, állandó intézményének tekint.

A Fórum a törvényhozás szintjén – a kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletének megvalósulásáig is – a parlamenti pártok, parlamenti bizottságok és a nemzeti kisebbségek országos önkormányzatai között kívánja az együttműködést és a párbeszédet rendszeressé tenni. Működésével lehetővé teszi a jogalkotás teljes folyamatában a közvetlen párbeszédet, illetve megerősíti a végrehajtás ellenőrzését.

A testület elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke, tagja az Országos Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzatok 13 vezetője, az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által delegált képviselők.