Mentesítené a mikrovállalkozásokat az éves beszámolók készítésének kötelezettsége alól az a jogszabálymódosítás, amelyről csütörtökön szavaz az EP.

Az unióban mintegy 7,2 millió cég köteles éves beszámolót készíteni az EU irányelvei alapján. Ezek közül mintegy 5,4 millió mikrocégnek minősül. Ezek versenyképességének növelése céljából az unió lehetővé tenné, hogy a tagállamok eltörölhessék a számukra előírt beszámolási kötelezettséget.

A kivételek közé olyan cégek tartozhatnának, amelyek a következő feltételek közül legalább kettőt teljesítenek: mérlegfőösszeg 500 ezer euró alatt, nettó forgalom 1 millió euró alatt, átlagosan legfeljebb 10 munkavállaló a gazdasági év során.

Az EP szakbizottsága ugyanakkor úgy véli, “minimumkövetelményként azonban a mikrotársaságokra továbbra is vonatkoznia kell annak a kötelezettségnek, hogy a társaság üzleti tranzakcióiról és pénzügyi helyzetéről nyilvántartást kell vezetni, amely mellett a tagállamok szabadon megállapíthatnak további kötelezettségeket”.

Bizottsági javaslat

Közlemény a szakbizottsági szavazásról (angolul)

Jelentés