Összbírói értekezleten értékelte 2009. évi munkáját a Szegedi Ítélőtábla. A tanácskozáson, amelyen szó volt az idei tervekről is, részt vett dr. Baka András, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), és a Legfelsőbb Bíróság elnöke, valamint dr. Jenei Zoltán, az OIT Hivatalának helyettes vezetője is.

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Dr. Heidrich Gábor, a Szegedi Ítélőtábla elnöke foglalta össze a Szegedi Ítélőtábla tavalyi munkájának legfontosabb elemeit.

Ezt követően dr. Baka András elmondta: nagyon fontosnak tartja az összbírói értekezletek egész országra kiterjedő rendszerét, mert ezeken a tanácskozásokon első kézből kap fontos információkat az egyes bíróságok munkájáról, és ezzel egy időben tud tájékoztatást adni a magyar igazságszolgáltatás egészét érintő kérdésekről. Hozzátette: mint a Legfelsőbb Bíróság elnöke azon dolgozik, hogy minél egységesebb bírósági rendszer alakuljon ki Magyarországon. Egység alatt értve – többek között – a szakmaiság színvonalát, az igazgatási munkát, a gazdálkodást, az informatikát, a statisztikát, a bíróképzés feltételit is. Különösen fontosnak tartja, hogy a bíróság munkájáról a sajtó segítségével minél átfogóbb, pontosabb és hitelesebb képet kapjon az ország közvéleménye.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a Szegedi Ítélőtábla munkáját nagyra értékeli, úgy ítéli meg, hogy ezen a bíróságon mind a büntető, mind a polgári kollégiumban megnyugtató és időszerű ítélkezés folyik, ezért csak elismeréssel szólhat a táblabíróság bíróinak, igazságügyi alkalmazottainak tevékenységéről.

Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla 2009. évi munkájáról, és a 2010. évi terveiről

A Szegedi Ítélőtábla tavaly 21 bíróval és 40 igazságügyi alkalmazottal végezte munkáját a Szeged, Sóhordó utca 5. szám alatti épületében. Az ítélőtáblán 2 szakmai kollégium – a büntető és a polgári – működik. A büntető ügyszakban 2 – tanácsonként 4-4 főből álló – ítélkező tanács, a polgári ügyszakban 3 – tanácsonként 3-3 főből álló – ítélkező tanács dolgozik.

2009. októberében az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) bíró tagjait megválasztó küldöttértekezlet 6 évre az OIT tagjává választotta dr. Heidrich Gábort, az ítélőtábla elnökét.

2009-ben az ítélőtábla működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítottak voltak, a Szegedi Ítélőtábla dolgozóit, az ítélőtábla működését érintő – a biztonsággal összefüggő – rendkívüli esemény nem történt.

A táblabíróság tavaly 556,7 millió forintból gazdálkodhatott.

Ügyforgalmi adatok

A Szegedi Ítélőtáblán 2008 végén 194 folyamatban maradt ügy volt – ebből 39 büntető, 71 polgári és 84 gazdasági ügy. 2009-ben 1856 ügy érkezett a táblabíróságra, közöttük 452 büntető, 757 polgári és 647 gazdasági ügy. Ezek közül a peres ügyek száma 521 – 83 büntető, 307 polgári, 131 gazdasági ügy.

2009-ben a Szegedi Ítélőtábla 1817 ügyet fejezett be, ami a 2008 végén folyamatban maradt és a 2009-ben érkezett ügyek (összesen 2050 ügy) 88,63 százaléka. Ebből büntető 447, polgári 731, gazdasági 639 ügy volt. 2009 végén összesen 233 ügy maradt folyamatban, közöttük 44 büntető, 97 polgári és 92 gazdasági ügy.

A polgári kollégium munkájáról

A polgári kollégiumhoz 2008-hoz képest 2009-ben 178 üggyel több érkezett, a növekedés aránya 14,2 százalék. Ezen felül az OIT a polgári kollégium bíráit kirendelte munkavégzésre a Fővárosi Bírósághoz 150 ügy elintézésére, amely feladatnak eleget is tettek. A kirendeléssel érintett ügyeket is figyelembe véve 2009-ben 328 üggyel több érkezett, ami a polgári ügyszakban érkező ügyek átlagához viszonyítva 2,3-3 havi többletérkezésnek fel meg.

Ilyen terhelés mellett is a 2009-ben befejezett 1370 ügyből 3 hónapon belül 1150 (84 százalék), 3 és 6 hónap között 206, 6 és 12 hónap között 14 ügyet zárt le a polgári kollégium. Egy éven túli befejezés nem volt. Az ügyforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a Szegedi Ítélőtábla polgári tanácsai az ítélkező munkájukat időszerűen végezték, az ügyek elintézési időtartama – az előző évhez és az országos átlaghoz képes is – igen kedvező képet mutat.

Megyénkénti megoszlás szerint elemezve az ügyintézést, kiderül, hogy a legtöbb befejezett ügy Csongrád megyei (587), a Bács-Kiskun megyéből érkezett befejezett ügyek száma 443, míg Békés megyei ügyet 335-öt fejezett be az ítélőtábla polgári ügyszaka. Más megyék ügyeiből összesen 5 ügyet kellett befejezni. Az tapasztalható, hogy Csongrád megye esetében jelentős emelkedést mutat az érkezett ügyek száma (133-al több, mint 2008-ben), míg Békés megyéből 68, Bács-Kiskun megyéből 24 üggyel érkezett több, mint egy évvel korábban.

A büntető kollégium munkájáról

A büntető kollégium munkáját éppen úgy az időszerűség jellemezte, mint a polgári kollégiumét. A büntető ügyek 91,72 százalékát (410 ügy) az érkezéstől számítva 3 hónapon belül lezárták, 3 és 6 hónap között az ügyek 8,28 százaléka (37 ügy) fejeződött be.

Tárgyukat tekintve a befejezett peres ügyek közel fele élet, testi épség elleni bűncselekmény miatt indult, az összes peres ügy negyedének (20 ügy) emberölés bűntette volt a tárgya. Szükséges kiemelni a hivatali bűncselekmények arányát (7,46 százalék). A Btk. módosítására figyelemmel, hatásköri változás miatt csökkent a Szegedi Ítélőtáblán tárgyalt nemi erkölcs elleni és a kábítószerrel visszaélés miatt indult bűnügyek száma. A befejezett peres ügyek között jelentős számban fordult elő nagyobb terjedelmű, bonyolult tényállású gazdasági és vagyon elleni bűnügy. A peres ügyekben a II. fokú határozatok a következőképpen oszlottak meg a fellebbezéssel érintett vádlottakra nézve:

Az I. fokú határozatok 30,36 százalékát helybenhagyta a táblabíróság, 26,79 százalék a büntetés enyhítések, 24 százalék a súlyosítások aránya, míg az I. fokú határozatok 16,95 százalékát hatályon kívül helyezték a Szegedi Ítélőtábla büntető tanácsai.

A befejezett ügyek közül a legtöbb Bács-Kiskun megyei ügy volt (179), míg 144 Csongrád megyei és 122 Békés megyei büntető ügyet fejezett be a táblabíróság. Ezek mellett 1-1 Somogy, illetve Hajdú-Bihar megyei büntető ügyet zárt le az ítélőtábla. Hasonlóan a polgári kollégiumhoz, a büntető kollégium bírái is segítették a Fővárosi Bíróság munkáját, 100 II. fokú érdemi peres ügyben jártak el, ebből 99 ügyet befejeztek.

A Szegedi Ítélőtábla büntető kollégiuma 2009-ben 374 év 8 hónap szabadságvesztést, emellett 1 év 11 hónap közmunkára kötelező büntetést szabott ki. A jogerősen elítélt 112 vádlottból 13 volt a nő, a vádlottak 11,61 százaléka.

Tervek 2010-re

A Szegedi Ítélőtábla munkaszervezetét úgy alakítja, hogy magas színvonalú és időszerű ítélkezési munkát végezzen 2010-ben is. Az ítélkezés során szeretné elérni, hogy az táblabíróságra érkező ügyek a lehető legrövidebb idő alatt fejeződjenek be, lehetőség szerint túlnyomó többségük három hónapon belül lezáruljon.

Az elmúlt évek során magas szintű szakmai együttműködés alakult ki a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák, az ítélőtáblák egymás közötti kapcsolatában, valamint a Szegedi Ítélőtábla és az illetékességi területéhez tartozó bíróságok között. Ezt a kapcsolatot kívánja erősíteni a Szegedi Ítélőtábla ebben az évben is, mivel az együttműködés segíti a még egységesebb bírói jogalkalmazás kialakítását.