Paczolay Péter is tagja lett annak a bizottságnak, amely az Európai Unió bíróságaira jelölt bírák és a főtanácsnokok alkalmasságáról ad véleményt. A bizottság hét tagjából egyedül a magyar Alkotmánybíróság elnöke képviseli a legutóbb csatlakozott tizenkét tagállamot.

Az Európai Unió Tanácsa március 1-jétől négy évre megválasztotta azt a héttagú bizottságot, amelynek feladata az Európai Unió Bíróságára és az Európai Unió Törvényszékére jelölt bírák és főtanácsnokok feladatra való alkalmasságának vizsgálata.

A határozat kimondja: „A Bíróság és a Törvényszék bíráit és főtanácsnokait a tagállamok kormányai közös megegyezéssel nevezik ki azt követően, hogy konzultációt folytattak azon bizottsággal, amelynek feladata, hogy véleményt adjon a bíráknak vagy főtanácsnokoknak jelölt személyeknek a feladatra való alkalmasságáról. E bizottságot hét személy alkotja, akiket a Bíróság és a Törvényszék korábbi tagjai, a tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, és akik közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot.”

A bizottság elnöke Jean-Marc Sauvé, a francia Államtanács alelnöke. A bizottság tagjai: Peter Jahn, az Európai Bíróság volt osztrák bírája, Lord Mance, az angol Legfelsőbb Bíróság bírája, Torben Melchior, a dán Legfelsőbb Bíróság elnöke, Paczolay Péter, a magyar Alkotmánybíróság elnöke, Ana Palacio Vallelersundi, spanyol EP képviselő és Virpi Tiili, az Elsőfokú Bíróság volt finn tagja.

További részletek