Május 12-én mutatja be a HVG-Orac Kiadó és a szerkesztőbizottság az Alkotmánybírósági Szemle című új szakmai folyóiratot. Az első lapszám szerkesztőségi ajánlása szerint az elmúlt húsz esztendő bebizonyította, hogy az Alkotmánybíróság döntései milyen hatással vannak a jogalkotásra, a jogalkalmazásra, valamint a jogtudományra.

Jogi folyóiratok, internetes honlapok, blogok, az írott és az elektronikus média élénk érdeklődéssel követi az Alkotmánybíróság tevékenységét, értékeli a nagyobb döntéseket. Az évente két alkalommal közzétett Alkotmánybírósági Szemle – szándékai szerint – segít megvilágítani a testület egyes döntéseinek hátterét, hatáskörének, eljárásainak értelmezését. Ezzel hozzájárulhat az Alkotmánybíróság működésének eddigieknél is szélesebb körű megismerhetőségéhez.

A lap első részében publikált határozatok felhívják a figyelmet a testület által hozott, mennyiségileg is számottevő döntések közül azokra, amelyeket a szerkesztőség a legfontosabbnak tart. A folyóirat második része az alkotmánybíráskodással kapcsolatos tanulmányokat, vitaindító írásokat tartalmazza. Az első számban Holló András, Trócsányi László, Lábady Tamás, Köblös Adél és Kemenes István tanulmányai kaptak helyet. A folyóirat közli Vassilios Skouris, az Európai Unió Bírósága elnökének vitaindítóját az Európai Bíróság és a nemzeti alkotmánybíróságok viszonyáról. A folyóirat Krónika rovatában a testület hazai és nemzetközi kapcsolatairól számolnak be.

Az Alkotmánybírósági Szemle szerkesztőbizottságának elnöke Paczolay Péter, tagja Lábady Tamás, Harmathy Attila, Bragyova András és Kovács Péter. A folyóirat fıszerkesztője Trócsányi László, szerkesztői Köblös Adél és Marosi Ildikó.

Az Alkotmánybírósági Szemle első számának tartalomjegyzéke, tartalmi összefoglalókkal megtekinthető a Jogi Fórum ‘jogi folyóiratok’ mellékletében

Jogi folyóiratok – Jogi Fórum melléklet →